Dette innlegget er over 40 dager gammelt, og informasjonen kan være utdatert.

 

I februar vedtok Velferdstinget i Oslo og Akershus å nedskalere studenthusprosjektet i St. Olavs gate 23 i Oslo sentrum. Dette med grunnlag i at det brede spleiselaget som Velferdstinget og Studentsamskipnaden SiO har invitert til ikke er blitt møtt, og vi må se på nye løsninger som kan virkeliggjøre visjonen om et nytt studenthus i Oslo sentrum. Velferdstinget mener det er større sannsynlighet å oppnå tilstrekkelig finansiering for rehabilitering av St. Olavs gate 23 gjennom et nedskalert studenthus som fyller deler av bygget mens kommersiell utleie, sambruk og/eller SiO sine egne tjenester kan fylle de resterende delene av bygget.

Velferdstingets avventer nå at SiO utreder hvorvidt og hvordan et nedskalert studenthusprosjekt kan realiseres. Dette innebærer at det opprinnelige studenthusprosjektet er avsluttet. Dette er en formalitet som må gjøres for å gi mandat til å utrede de nye mulighetene som har åpnet seg og for å forhandle fram en ny samarbeidsavtale og sette sammen en styringsgruppe som kan svare til det de nye utredningene kommer fram til.

Velferdstinget går videre med studenthusprosjektet i redusert form fordi det er nødvendig å satse på tiltak som kan løfte av Oslo som studentby og bedre studentmiljøet. Behovet for tiltak er bekreftet av flere undersøkelser. Ansvaret for dette ligger ikke på studentene alene, derfor er det fortsatt en forventning om at både næringsliv, myndigheter og utdanningsinstitusjoner blir med på spleiselaget som trengs.

På grunn av manglende økonomisk støtte fra andre aktører var det behov for en vurdering av den videre framdriften av studenthusprosjektet. Å avslutte prosjektet i sin helhet og gi andre ansvaret for å løfte studentmiljøet og Oslo som studentby har vært oppe til vurdering, sammen med vurderingen av eventuelt salg av St. Olavs gate 23. Dette har blitt vurdert som en ugunstig og en dårlig økonomisk løsning på situasjonen, da det etter kjøpet i 2021 har blitt et drastisk endret marked for næringseiendommer i Oslo sentrum. Det er gunstigere å utrede andre måter å oppnå de nødvendige midlene som trengs for å igangsette rehabilitering av St. Olavs gate 23, og med en nedskalering av studenthusprosjektet blir denne utredningen muliggjort.

Utredningene av mulighetsbildet som har åpnet seg er påbegynt, men er ikke fullført. Eventuelle positive eller negative utviklinger i markedet for næringseiendommer anser Velferdstinget som en selvfølgelig del av utredningen og de vurderingene som gjøres framover, veid opp mot de mulige gevinstene som det nye prosjektet som tar form vil kunne gi.

Karl Magnus Nikolai Coronus Dretvik Nyeng
Leder, Velferdstinget i Oslo og Akershus

Del på Twitter Del på Facebook