Jeg heter Adrian Leander Skagen, studerer juss på 3. året og har vært aktiv i studentpolitikken siden 2019. Studentvelferd engasjerer. Jeg har selv benyttet meg av flere av SiOs tilbud, og vet hvor mye enklere dette har gjort hverdagen min. Når regjeringen ikke klarer å gi studentene et fullverdig velferdstilbud er SiO nødt til å fylle rollen i større grad.

For lenge har SiO blitt drevet som en privat institusjon, med for høye lederlønner og egenandeler sine viktigste helsetilbud som SiO helse. Jeg ønsker at SiO skal ta en større del av sitt samfunnsansvar. Det innebærer å se etter løsninger der SiO selv kan kutte utslipp og forbruk, og hvordan de kan gjøre det lettere for studentene å gjøre det samme.

Jeg mener at jeg er godt egnet til å dra SiO i denne retningen. Å drive med organisasjonsarbeid er ingenting nytt for meg. Jeg var lenge aktiv i Grønn Ungdom Trøndelag, blant annet som fylkesleder, og har erfaring fra juristforeningens foreningsstyre. I tillegg har et halvt år i Velferdstingets kontrollkomité gitt meg bedre innsyn i SiO og VTs struktur. Jeg er heller ikke redd for å løfte endringene jeg brenner for. Fra før har jeg blant annet arbeidet for anerkjennelse av atomkraftverk i Grønn Ungdom og inkludering av internasjonale studenter i studentpolitikken.

Jeg håper jeg kan gjøre studentenes velferdstilbud bedre ved å gjøre SiO til mere samfunnsaktør og mindre privat selskap.

Portrett av kandidaten