Kandidatpresentasjon – Valg i Velferdstinget høsten 2022

Jeg har lang fartstid i diverse foreninger knyttet til UiO og Chateau-Neuf (Litteraturtidsskriftet Lasso, Bøygen, Kulturutvalget m.fl.), og i noen av disse har jeg vært tilstede i kapasitet som leder. Jeg har også god kjennskap til UH-sektoren, gjennom diverse småoppdrag og verv tilknyttet ved Universitet i Oslo og USN, og jeg har et sterkt og brennende engasjement for alle de frivilligeorganisasjonene ved de ulike institusjonene i Oslo. Ved å velge meg får du en kompetent og svært engasjert leder villig til å gi alt!