Kandidatpresentasjon – Valg i Velferdstinget høsten 2023

Kjære Velferdsting!

“The Times They Are a-Changin’” – synger Bob Dylan så fint. Noe jeg føler mitt liv i studentpolitikken og som koronastudent reflekterer. Jeg startet i 2020, under lockdown og pandemi, hvor utdanningssystemet gikk sin største prøvelse i møte: heldigital undervisning. Det var tungt, men vi kom oss igjennom. Samfunnet, campus og Velferdstinget åpnet mer og mer opp. Vi fikk sjans til å bli kjent med hverandre, vi fikk sjans til å møtes fysisk og ikke bare gjennom skjermen.

Pandemien slik vi kjenner den er over, men lærdommen av den må forvaltes riktig. Pandemien lærte oss viktigheten av organisasjoner som satte studenters velferd på dagsorden, og sikret dette. Den lærte oss viktigheten av å støtte opp om studentfrivilligheten, studentfrivilligheten som fremdeles lever med etterdønninger av pandemien. I rollen som samarbeidsansvarlig det siste året har jeg sett viktigheten av sterke organisasjoner med en genuin interesse for å bedre og legge til rette for studentvelferd i praksis: studentfrivilligheten. SiO har som mål å gjøre hverdagen enklere for studenter, det er derfor helt essensielt at studentene blir lyttet til, og får spillerommet til å drive med det som gjør nettopp deres studieliv mer givende.

Jeg stiller til SiO sitt hovedstyre fordi jeg ønsker å bidra til en studenthverdag for alle, uavhengig av hvor du studerer, hvem du er og hvilke forutsetninger du har. Mitt studentpolitiske engasjement har alltid bunnet i en genuin interesse for at studentene skal ha den beste studiehverdagen mulig. Begge våre vertskommuner, Oslo og Lillestrøm, har gode forutsetninger for å bli gode studentbyer, om ikke Norges beste, men de har en vei å gå. Et steg i riktig retning for et trygt og godt studentliv, er aktiviteter og boliger nær der studentene studerer og oppholder seg.

Det siste året i arbeidsutvalget har lært meg hvordan det er å jobbe direkte opp mot SiO, og lært meg å sitte på andre siden av bordet for dem. Tiden er i endring. Jeg har mer å gi og er klar for å ta avgjørelsene som gjør studiehverdagen bedre, klar for å dele av de erfaringene jeg har, og være studentenes talerør direkte opp mot samskipnaden. Sørge for at studentmassen blir hørt og representert. Jeg mener det gagner både SiO sitt hovedstyre og studentmassen at de har et medlem med bred erfaring og forståelse for velferdspolitikk, en som setter studentvelferden i sentrum.

Det siste året har gitt meg et innsyn i SiO sitt virke, et innsyn som har gitt meg et ønske om å bidra der jeg kan og sørge for at SiO er en bærebjelke for de mange studentene i Oslo og Akershus i studietiden.

Så kjære Velferdsting, kjære alle studenter i Oslo og Akershus, The Times They Are a-Changin og jeg håper at jeg kan være deres stemme i årene som kommer i SiO sitt hovedstyre.

Godt valg!

Foto: Axel Klanderud