Politiske prioriteringer

Velferdstingets arbeidsutvalg skal prioritere:

 • Politisk påvirkning: Utforme og gi innspill til stortingsvalgprogrammene.
 • Politisk påvirkning: Jobbe for, og følge opp, studentpolitiske gjennomslag i byrådserklæringen for 2023–2027 i Oslo kommune.
 • Politisk påvirkning: Jobbe for, og følge opp, Velferdstingets budsjettprioriteringer i Oslo og Lillestrøm kommuner.
 • Politisk påvirkning: Videreutvikle politikk på, og samarbeid med, Lillestrøm kommune som studentby.
 • Studentmelding: Følge opp arbeidet med studentmeldingen i Oslo og jobbe for at det innføres en tilsvarende strategi i Lillestrøm kommune.
 • Promotering: Jobbe for at SiO er mer synlige på de mindre utdanningsinstitusjonene i Oslo og Akershus.
 • Studenthus: Realisere det nye studenthuset i St. Olavs gate 23 og bygge studentengasjement og eierskap over huset i samarbeid med SiO og andre relevante aktører.
 • Klima og miljø: Jobbe for at Oslo kommune og SiO, gjennom sitt tjenestetilbud, gjør det enkelt å ta grønne og bærekraftige valg.
 • Studentbolig: Jobbe for å øke tilgangen på studentboliger i Oslo og Lillestrøm kommuner.
 • Idrett: Jobbe for at studentidretten blir mer tilgjengelig for studentene.

Organisatoriske prioriteringer

Velferdstingets arbeidsutvalg skal prioritere å:

 • Revidere miljøpolitisk dokument og kulturpolitisk dokument.
 • Gjennom perioden utvikle og gjennomføre minst to kampanjer, der en av dem skal handle om kommunevalget høsten 2023, for å få studenter til å bruke stemmeretten.
 • Ivareta internasjonale studenters perspektiver i Velferdstingets arbeid gjennom dialog med andre organisasjoner.
 • Jobbe med organisasjonsutvikling, herunder politisk utvikling, sosiale arenaer, deltakelse og rekruttering.
 • Arbeide for å gi Velferdstingets representanter større innsyn i SiOs drift.
 • Starte arbeidet med nytt nettsted for Velferdstinget.
 • Utarbeide retningslinjer for Velferdstingets valgkomite.

Vedtatt av Velferdstinget 5. juni 2023.

Helhetlig handlingsplan kan lastes ned i PDF her: Handlingsplan for Velferdstinget i Oslo og Akershus 2023/2024. Engelsk oversettelse kan lastes ned her: Action Plan for the Student Welfare Council in Oslo and Akershus 2023/2024.