Kandidatpresentasjon – Valg i Velferdstinget våren 2022

Kjære alle studenter i Oslo og Akershus, kjære velferdsting.

Mitt navn er Andrine og jeg stiller til arbeidsutvalget som politikk- og medieansvarlig.

Jeg er en 27 år gammel Groruddøl som for tiden studerer bærekraft og forretningsutvikling ved Høyskolen Kristiania.

Fra ung alder har det å engasjere seg vært en ryggmargsrefleks, som resulterte i at jeg i fant veien inn i politikken, hvor jeg tilbrakte alle mine ungdomsår. Det startet med et ønske om å redde verden, men endte etter hvert i et bredt, endeløst politisk engasjement som med en rekke tillitsvalgte verv på både lokalt og nasjonalt, samt folkevalgte verv i egen bydel.

Gjennom disse erfaringene har jeg opparbeidet meg kunnskap om politiske prosesser og det politiske landskapet i både Oslo og i Norge som jeg ser på som en styrke inn i et mellomvalgsår. Et mellomvalgår hvor det er helt essensielt at sittende arbeidsutvalg er politisk offensive. Ett mellomvalgår hvor tyngden av arbeidet bør ligge i politisk påvirkning for studentpolitisk gjennomslag. Hvor jeg med mine erfaringer, mener at jeg er rett person på rett plass til å drive med nettopp dette.

Vi går en spennende tid i møte. Pandemien har vært tung for oss alle, spesielt oss studenter, men nå skal vi ta hverdagen tilbake igjen. For å gjøre dette mulig for oss alle er vi helt avhengige av en helsetjeneste som står parate, en helsetjeneste for alle.

Kommunevalget i 2023 åpner dører for Velferdstinget til å direkte påvirke Oslo og Lillestrøms politikk de neste 4 årene. Personlig mener jeg at perioden det nye arbeidsutvalget går inn i, bør benyttes til nettopp dette. Det er på tide at vi utnytter av oss av det mandatet og den politiske tyngden vi har som tillitsvalgte, tar plassen vi har rett på og krever et bedre student-Oslo med Velferdstinget i Oslo og Akershus i ryggen. For verdien av den mangfoldige stemmen man får gjennom nettopp samlingen av studenter fra alle universiteter og høyskoler i Oslo og Lillestrøm, vil jeg si er helt essensiell i politisk påvirkningsarbeid.

Hvis jeg får deres tillit ser jeg frem til et politikkspekket år, hvor dialogen vi har mellom SiO, kommunen, de respektive partiene og media står i sentrum. Jeg ser frem til et godt samarbeid med resten av arbeidsutvalget, et arbeidsutvalg hvor vi spiller hverandre gode. Og ikke minst dere, for dere er studentstemmen, stemmen jeg ønsker å fronte!

Kjære alle studenter i Oslo og Akershus, kjære VT, jeg håper at jeg kan være deres stemme i året som kommer!

Godt valg!