Kandidatpresentasjon – Valg i Velferdstinget våren 2023

Jeg er journalistikkstudent på OsloMet 3. år og skal ta en master i journalistikk samme sted. Er overraskende nok særdeles interessert i journalistikk og har erfaring som styreleder og styremedlem i ulike organisasjoner i tillegg til økonomi og ledelse fra tidligere utdanning. Radio Nova er legendarisk og et sted jeg gjerne jobber for. Tror selv jeg er en lagspiller og liker best å løfte fram andre.