Kandidatpresentasjon – Valg i Velferdstinget våren 2023

Som varamedlem av kulturstyret ønsker jeg å hjelpe i å videreføre det eksisterende arbeidet til kulturstyret. Som første års student kan jeg tilby et ferskt perspektiv og kunne opptre godt saklig som følge av at jeg ikke har hatt tid til å utvikle sterkt sementerte meninger.