Kandidatpresentasjon – Valg i Velferdstinget våren 2024

Som Norges største tverrfaglige studenttidskrift gjennom snart to tiår bærer Argument en stolt tradisjon på skuldrene sine, og med snart tre år som temaredaktør og dernest styreleder bak meg tror jeg at jeg har et godt utgangspunkt for å gi den (veldig flinke) nåværende redaksjonen som skal videreføre denne arven et trygt overblikk, stabilitet og veiledning til veien videre. Den siste tiden har vært begivenhetsrikt for Argument. Både internt, med mange utskiftninger i redaksjonen, men også eksternt, med mange store og vellykkede utgivelser, arrangementer, samarbeid med andre studentorganisasjoner, podcaster osv. Arguments profil har kanskje også endret seg noe til å bli en enda tydeligere skrivtreningstilbud for et mangfold av studenter som vil utvikle seg som skribenter i et et bredt spekter av sjangre. I alle fall er det mye bra energi og driv på gang i redaksjonen, og jeg tror jeg som styreleder vil kunne komplementere denne unge og ambisiøse gjengen godt med mine erfaringer og perspektiver fra tidligere år med Argument.