Portrett av kandidatenHei, jeg heter Barathy Pirabahar og stiller herved til leder av Kulturstyret. Jeg går første året på lektorprogrammet med fordypning i fysikk og matematikk ved Universitetet i Oslo (UiO). Tidligere har jeg fullført en bachelor i fysikk, astronomi og meteorologi ved UiO. Jeg har vært engasjert i ulike foreninger knyttet til Studentskipnaden SiO siden høsten 2016. Siden 2019 har jeg sittet i Kulturstyret (KS) som vara og medlem. Jeg er nå nestleder i KS og har hatt denne rollen siden vår 2021.

Jeg har selv vært en del av studentfrivilligheten i mange år, og ser at det og kulturtilbud er noe av det viktigste for å fremme velferd og trivsel hos studenter. Det er grunnleggende å ha en tilhørighet til en gruppe hvor man kan møte likesinnede mennesker med felles interesse. Jeg ønsker å fortsette arbeidet i Kulturstyret med å gi muligheter for å skape og delta på slike arenaer for alle studenter, men nå i en større ansvarsrolle.

Et av mine mål gjennom dette vervet er å få promotert KS sitt tilbud til flere foreninger og foreningstyper over de ulike læringsstedene. Det har etter pandemien blitt satt et større lys på studentvelferd via “Tiltakspakken for studenter”. Dette er en ordning som, slik jeg har forstått det, ikke skal videreføres til 2022. Derfor er det viktig at KS gjør seg synlige som et organ som kan gi støtte til studentforeninger for å fortsette momentet i å få foreningslivet oppe å gå igjen. Sammen med samarbeidsansvarlig og SiO foreninger ønsker jeg å lage en synliggjøringsplan for å best mulig nå frem til foreningene og studentene, også ved de mindre læringsstedene.

Jeg er veldig engasjert for vervet og er en åpen og imøtekommende person, noe jeg håper gjør at KS-medlemmer og foreninger enkelt føler de kan komme i kontakt med meg. I tillegg har jeg tidligere hatt verv hvor jeg har måtte ha kontakt på tvers av organ, så jeg tror det skal bli bra å samarbeide med VT, KS-medlemmene og foreningene.

Om jeg blir valgt, ser jeg frem til å samarbeide med VT og KS-medlemmene det kommende året.

Vennlig hilsen
Barathy Pirabahar