Kandidatpresentasjon – Valg i Velferdstinget høsten 2023

Kjære Velferdsting og medstudenter,

Jeg heter Carl William Nordby, er 22 år og kommer fra Lier. Til daglig studerer jeg økonomi og administrasjon ved Handelshøyskolen BI, og er også aktiv i campus management i BISO Oslo.

Jeg ønsker å stille som medlem av SiOs hovedstyre fordi jeg har et brennende engasjement for studentene i Oslo. Jeg tror at Oslos studenter vil ha nytte av min stemme inn i hovedstyret, samtidig som jeg selv vil ha et stort læringsutbytte.
Alle studenter tilknyttet SiO betaler semesteravgift, for meg er det viktig at studentene får godt utbytte av dette. Ettersom semesteravgiften er en lovpålagt avgift er det for meg svært viktig at studentene føler de får noe igjen for pengene. Som representant i hovedstyret vil jeg være fremste forkjemper for at studentenes penger skal bli brukt fornuftig og til studenter i Oslos ve og vel.

Det er mange utfordringer SiO vil møte i tiden fremover i en trang økonomi. Det er viktig at SiO holder fokuset på sine kjerneoppgaver. For meg er det viktig at trykket rundt bygging av studentboliger holdes oppe både for å sørge for større inndekning, men også for at det skal bli lettere å leve som student i Oslo. Flere studentboliger vil sørge for at studentene kan få en noe lettere økonomisk situasjon enn i dag.

Jeg tror at mine erfaringer fra BI studentorganisasjon, Velferdstinget, Sentralstyret i Norsk studentorganisasjon og folkevalgte verv vil kunne komme godt med i et styreverv i SiO. Som medlem av hovedstyret er det viktig at man vet hva studentene ønsker og er en aktiv lytter. Dersom jeg blir valgt vil jeg ha et stort fokus på å alltid være oppdatert på hva studentene ønsker, og sørge for å ta deres tanker, innspill og ønsker videre i prosessene. Som medlem av hovedstyret vil jeg alltid ha i bakhodet at jeg er valgt for å representere alle semesterregistrerte studenter i Oslo.

Jeg ser frem til en spennende valgprosess og håper dere vil gi meg tillitten.

Godt valg.