Kandidatpresentasjon – Valg i Velferdstinget høsten 2023

God dag og hallo, kjære med-representanter i VT i Oslo og Akershus!

Mitt navn er Carsten Ellertsen, og jeg ønsker å bli fast medlem av «Styringsgruppen for Studenthuset i St. Olavsgate 23»

Jeg er en relativt fersk student i Oslo, men har «bred erfaring» i studentfrivillighet og student-aktivet. Gjennom tidligere studier ved Universitetet i Bergen. Til hverdags tar jeg et integrert masterstudium i Økonomiske og Administrative fag på OsloMet (H23-V29) nyoppstartet studieretning H23).

Hovedmotivasjonen min for mitt kandidatur, er at jeg personlig mener at:

«Dersom det skal tilrettelegges for en bærekraftig og givende student-frivillighetskultur, behøver studentene ett velfungerende, pulserende og aktivt Studenthus. Ett Studenthus hvor byens studenter kan samles, for å tilby sine med-studenter: ett godt program, engasjerende innhold og en arena for å utfolde en innholdsrik og mangfoldig studentkultur.»

Som nevnt, fra tidligere har jeg vært pådragsyter i en del studentfrivillighet, men da primært i administrative verv. I all hovedsak gjennom organisasjoner tilknyttet Universitetet i Bergen, men «mitt hovedvirke i studentfrivilligheten» er fra Studentersamfunnet i Bergen.

I Studentersamfunnet i Bergen har jeg vært med på alt fra; Programredaksjons-uker; Ordinær møte-planlegging; Faktureringsansvar (Ordinært + ved vårt 85-års jubileum); Reisebestillingsansvar; Sosial-komitéen; Hyttetur-general; Økonomikontrollør i Rådet v/Studentersamfunnet i Bergen; Eksterntjenesten – forarbeidet for mulig fusjon mellom Studentersamfunnet i Bergen og Studentkulturhuset «Det Akademiske Kvarter»;

En lang og pågående diskusjon i studentfrivilligheten i Bergen har vært hvorvidt behovet for et samlende Studentkulturhus, hvor både utøvende enheter, administrative enheter og brukere av Studentkulturhuset kan samles.

Med de daværende midlertidige løsningene i Bergen, var det til tider utfordrende å føle «en sterk tilknytting til den brede studentfrivilligheten» da veldig mange organisasjoner jobbet på kryss, tvers, over og under hverandre om samme prosjekt – Å tilby sine med-studenter, ett godt program, engasjerende innhold og en arena for å utfolde en innholdsrik og mangfoldig studentkultur.

Jeg tror at mine innsikter og erfaringer kan komme svært godt med, i hvertfall i en tidlig fase, hos Styringsgruppen for Studenthuset i St. Olavsgate 23.

Avslutningsvis håper jeg både at styreleder av Det Norske Studentersamfund og styreleder i Studentrum stiller til de «to forhånds-avholdte» plassene. Jeg mener jeg kan utfylle den tredje faste plassen, som et godt supplement, basert på mine tidligere erfaringer og innsikter opparbeidet i Bergen.

Så, stem på meg som kandidat i Styringsgruppen for Studenthuset i St. Olavsgate 23, og godt valg!

Mvh,
Carsten.

For ordens skyld lister jeg også opp mine nåværende, samt tidligere erfaringer i studentfrivilligheten.

I skrivende stund, innehaver jeg følgende verv på OsloMet:
• Tillitsvalgt for SIVØK/ØKAD, 1.SEM, på Handelshøgskolen på OsloMet. (H23+V23)
• Styremedlem i Studentrådet ØAS på på SAM ved OsloMet (H23+V23)
• Individuell representant i VT i Oslo og Akershus (H23)
+ Varamedlem i SP v/OsloMet sin SAM-Benk. (H23)

Fra tidligere, har jeg deltatt i følgende organ(er):

Studentersamfunnet i Bergen (H18-V23)
• Medlem i Økonomikomitéen i Studentersamfunnet i Bergen (H18-V23)
• Økonomikontrollør i «Rådet», for Studentersamfunnet i Bergen (V20)
• Representant i «Eksterntjenesten» – Et utvalg for mulig fusjonering mellom Studentersamfunnet i Bergen og «Det Akademiske Kvarter» i Bergen (V21+H21)

Kulturstyret i Bergen (H20-V22)
• Komitéleder for Politiske/Solidariske/Religiøse og