Kandidatpresentasjon – Valg i Velferdstinget våren 2023

Kjære Velferdsting, mitt navn er Christina og jeg ber med dette om deres tillit til å sitte i kontrollkomiteen til VT de neste årene.

Min motivasjon til å sitte i kontrollkomiteen er et brennende engasjement for organisasjon, vedtekter og studentmedvirkning. Jeg ønsker å bidra til en sterk studentbevegelse og tror jeg med min erfaring kan passe godt til å ivareta rollen som KK- medlem.

For meg er kontrollkomiteen en essensiell komite selv om det ikke er dem som er mest synlige. KK skal en ressurs for AU, velferdstinget og alle de andre tillitsvalgte når det kommer til tolkning av vedtekter og andre styringsdokumenter. Dette er et arbeid jeg trives med og har gjort i andre organisasjoner tidligere, som for eksempel Det Norske Studentersamfund og Norges Speiderforbund.

Samtidig som jeg allerede har tolket vedtekter og lover både som styremedlem, styreleder og det tolkende organ i ulike organisasjoner, som nevnt over i tillegg til LNU, har jeg også vært med å totalrenovere vedtektene til en organisasjon på forespørsel.

Et viktig premiss for at kontrollkomiteen kan være den støtten og ressursen det er tiltenkt er et godt samarbeid med AU og velferdstinget viktig og danne fra start. Dette setter jeg høyt da jeg selv også som tidligere AU-medlem i NSO har sett hvordan dette kan gå galt, men også erfaringer på hvordan dette burde gjøres og hvordan man kan rette opp igjen samarbeidet ved bohov.

Selv om det nå begynner å bli noen år siden jeg satt som aktivt medlem av velferdstinget har jeg hatt ulike roller som gjør at jeg har fulgt arbeidet til VT og studentbevegelsen i hele denne tiden.

Jeg ser på vedtekter som både rammene og mulighetsrommet til organisasjonen og kommer til å tolke dem innenfor dette dersom jeg skulle få tilliten deres til å bli medlem av kontrollkomiteen og dermed få muligheten til å nerde både organisasjon og vedtekter det neste året.

Pressebilde