Kandidatpresentasjon – Valg i Velferdstinget høsten 2022

Kjære Velferdstinget!
Min motivasjon for å stille til hovedstyret i SiO er at jeg fortsatt har et brennende engasjement for å gjøre Oslo til en helt fantastisk by å være student i. En sentral del av dette er samskipnaden og langsiktig og strategisk målsetting.

Gjennom hele min studietid tilbake til 2015 har engasjement og frivillighet vært en sentral del av hverdagen. I løpet av disse årene har jeg vært så heldig og fått lov til å være studentrepresentant i alt fra fagutvalg og instituttstyre til studentparlamentet og velferdsting. I perioden 2019–2020 satt jeg som fag og forskningspolitisk ansvarlig i NSO og fikk da oppleve fulltidsvervlivet og viktigheten av både samskipnad og andre deler av UH-sektoren for at studielivet skal bli så bra som mulig.

Perioden både før og etter perioden min i NSO har vært preget at studentfrivillighet hvor ulike verv i Realistforeningen sitt styre og som formand i Det Norske Studentersamfund (DNS) er verv jeg her vil trekke frem. Gjennom Realistforeningen har jeg vært med å arrangere flere fadderuker, med varierende grad av pandemirestriksjoner. Dette lærte meg mye om kriseledelse og når må man ta avgjørelser fort og når kan de vente. Som formand i DNS var jeg så heldig å både få invitere store deler av SiO sin ledelse og andre samarbeidspartnere til både 50 års jubileum av Chateau Neuf og den tradisjonsrike grisefesten i 2021. I tillegg til drift av en så stor forening med eget bygg satt jeg også her tett på flere prosesser på tvers av student-Oslo, med deltagelse i Studenthovedstaden som et eksempel sammen med jevnlige møter med Velferdstingets arbeidsutvalg og ledelsen i SiO.
Til sist her vil jeg også trekke frem at som formand i DNS satt jeg også i Styringsgruppen for studenthuset SO 23. Jeg kjenner dermed deler av prosessen fra innsiden allerede og er klar for å jobbe med dette prosjektet en gang til.

Basert på erfaringene jeg har gjort meg opp tidligere er jeg sikker på at med meg i SiO sitt hovedstyre får dere en engasjert student med en unik kombinasjon av både studentpolitikk og studentkultur i ryggen. Jeg vil igjen understreke erfaringen med drift av et studenthus på et styrende plan som jeg tror SiO vil kunne nyte godt av nå når prosjektet om SO 23 går videre. Videre kjenner jeg de fleste deler av SiO ved å enten ha bodd i studentbolig, ha lege hos SiO helse, medlemskap hos Atletica og en hyppig bruker av tilbudene til SiO foreninger og Mat og drikke.

Til sist ønsker jeg på nytt å understreke at jeg ønsker å være en styrerepresentant som ser helheten til det beste for dagens og fremtidens studenter. God valg!