Kandidatpresentasjon – Valg i Velferdstinget høsten 2022

Jeg stiller som kandidat fordi jeg bryr meg om studentvelferden og vil gjøre en innsats for at SiO skal være et godt sted for studenter. God trivsel og gode vilkår er nødvendige forutsetninger for at dette skal være realiteten. Ved å stille opp for studentene håper jeg at alle kan føle at SiO har stor takhøyde for alle.