Kandidatpresentasjon – Valg i Velferdstinget høsten 2023

Kjære Velferdsting,

Dde fleste av dere kjenner meg muligens best som nestleder i Kulturstyret. Derimot er det mye annet jeg vil fortelle dere i sammenheng med at jeg ønsker å stille til valg til SiO sitt hovedstyre. Mitt navn er Constance Thuv, jeg er 23 år og jeg går på BI. Jeg har en bachelor i Forretningsjus og økonomi, og går fortsatt på BI for å kunne si jeg har master en vakker dag.

På BI har jeg lært mye, spesielt mye lærte jeg da jeg i 2021 satt i ledelsen til studentorganisasjonen som Head of Politics. Da var jeg også delegasjonsleder for BI inn i Velferdstinget, senere har jeg både sittet i BI delegasjonen samt. to perioder i Velferdstinget valgkomite. Jeg har med andre ord fått vært med på mye, men det viktigste er at jeg har fått se mye jeg ikke synes er godt nok. Ettervirkninger fra pandemien ser vi fortsatt, foreninger holder fortsatt på med å komme seg på beina. Mye av jobben vi skal gjøre er nettopp for det, for og med studentfrivilligheten.

Noe annet vi lærte av pandemien er hvor ensomme mange studenter ble, og fortsatt er. Det er derfor ekstremt viktig å opprettholde tjenestene SiO har, og forbedre de. Jeg ønsker å bidra for å legge grunnlaget for fremtidige studenter, så de skal få en studiehverdag preget av tilgjengelige tjenester og et godt miljø som utgjør en god tid. Studentene skal føle at de får igjen for semesteravgiften, at det er noe de med glede betaler. I den sammenheng må pengene prioriteres og pengene gå dit som studentene ønsker. Oslo har potensiale for å bli en fantastisk studentby, et steg i riktig retning vil være harde prioriteringer og gode løsninger.

Jeg ser frem til et spennende valg, og jeg håper jeg får deres tillit. Godt valg, og lykke til!