Kandidatpresentasjon – Valg i Velferdstinget våren 2022

Kjære Velferdsting!

Etter et år i Arbeidsutvalget lengter jeg nå tilbake til kulturstyret. Etter å tidligere sittet tre år i kulturstyret, hvorav et av de som nestleder, har jeg bygget opp mye erfaring med søknadsbehandling og hvordan foreningene i Oslo og Akershus fungerer. Tiden min i Kulturstyret var både hyggelig og givende da jeg lærte mye fra tidligere medlemmer og fikk følelsen av å kunne hjelpe studentfrivilligheten på en tydelig og enkel måte.

En ting som har gjort meg litt trist siste året har vært å se at Kulturstyret har slitt med vedtaksdyktighet grunnet mangel på medlemmer og varaer. Jeg vet at dette er et generelt problem for studentfrivilligheten, og selv om jeg helst skulle unnet en ny generasjon KSere muligheten til å ha det like kjekt som jeg hadde det, så føler jeg at jeg må gjøre mitt for å holde studentfrivilligheten i gang. Jeg stiller dermed til Kulturstyrevara fordi jeg helst ikke ønsker å stille mot noen nye som kan bli like inspirert til å engasjere seg i Velferdstinget som det jeg ble etter jeg ble valgt inn som vara i 2018.

Gjennom min tid i KS har jeg sett hvordan vi har løst en rekke utfordringer både før og etter pandemien, og med mitt kandidatur håper jeg på å kunne videreføre mine erfaringer på hvordan vi kan holde KS både operativt og trivelig. KS sin viktigste rolle er tross alt å sørge for forutsigbare og gode rammer for studentfrivilligheten, og det oppnår vi ved å sammen sørge for at kulturstyret fortsetter med den gode interne kulturen, samtidig som man og er åpen for nytenkning og tilpassing til hva dagens studentfrivillighet trenger.

Så om du har lyst til å gjøre noe spennende, hyggelig og givende for studentfrivilligheten, så still gjerne til Kulturstyret!