Kjære Velferdsting

Mitt navn er Didrik og nå cirka 3 år etter jeg kom på mitt første møte i VT for å stille til Kulturstyret har jeg nå funnet ut at jeg kunne tenke meg å være enda mer involvert i arbeidet rundt studentvelferden. Jeg har tidligere erfaring som fast representant i både VT og SPUiO siste året + 2 år som aktiv vara, og har og tidligere sittet som nestleder i KS. Av annen relevant erfaring har jeg sittet tre perioder som internansvarlig for realistforeningen, leder for Eilert, Bachelorrepresentant i Programutvalget for Sosiologi, leder for Realistlista, og diverse andre verv i forskjellige foreninger.

Grunnen til at jeg ønsker å stille til VT sitt arbeidsutvalg er fordi jeg ønsker å gjøre mer for å forbedre både studenters psykiske helse og flere ting generelt relatert til studentøkonomien. Som de nyeste SHoT-tallene bekrefter så står vi nå mitt oppi en krise, og det er nok mye som må gjøres for å fikse alt, men samtidig så har vi kanskje og større rom for å skape de endringene som trengs dersom vi får politikerne i både stat og kommune til å lytte på oss nå mens vi har øret deres.

Når det gjelder hvorfor jeg konkret ønsker å være samarbeidsansvarlig så handler det mer om mine egne personlige egenskaper. Som mange kanskje har merket så er jeg en person som liker å lytte og bli kjent med folk, og jeg tenker selv at det er særlig under den lyttedelen at flere av de beste ideene blir formet. Det siste året der mye kommunikasjonen mellom delegasjonene har vært litt begrenset så føler jeg at særlig denne ideutvekslingen har blitt litt vanskelig. Mitt mål som samarbeidsansvarlig tror jeg da blir å få bygget opp en kultur for å kunne kommunisere mer på tvers av delegasjoner så vi sammen kan finne frem til de beste løsningene for studenter i Oslo.