Kandidatpresentasjon – Valg i Velferdstinget høsten 2022

Jeg heter Dorthea Enger og stiller til SiOs hovedstyre. Etter noen år i kontrollkomitéen til SiO barnehage, mener jeg at det er på tide å ta det steg opp.

Studentsamskipnaden er viktig for oss studenter. SiO har tilbud om mat, drikke, trening, barnehager, bolig, kurs for foreninger og mye mer. I en tid hvor statsbudsjettet er trangt og overføringene til samskipnadene er mindre, er det viktig at det tas kloke og ansvarlige valg i samskipnaden som primært gagner studentene. En god studietid hvor studenter kan være heltidsstudenter, vil få positive følger i all overskuelig framtid.

Jeg har vært student på UiO i en årrekke og vært aktiv i studentpolitikken og -frivilligheten siden jeg starta på universitetet, noe som gir meg brei erfaring i det å være student. Jeg veit at det er lettere å studere når man får i seg sunn mat og kan være i aktivitet. Å kunne være frivillig i ei forening etter endt studiedag, danner gode nettverk for videre jobb og andre sosiale goder. Dette er tilbud hvor SiO står sentralt og er viktige at hovedstyret styrker og gjør enda mer attraktivt for oss studenter.

Jeg kjenner godt til Velferdstinget og Studentparlamentet ved UiO. Jeg har mange møter bak meg i sistnevnte organ, deriblant to år som medlem og leder av kontrollkomitéen. Jeg har god erfaring med å samarbeide og vil gjerne lytte til både representantene og medlemmene av arbeidsutvalget. Retninga Velferdstinget peker ut for SiO kommer til å veie tungt når jeg skal ta beslutninger på vegne av flere titalls studenter.

Å kunne ta beslutninger er noe jeg er godt trent i. Per nå er jeg medlem av kommunestyret i Aurskog-Høland kommune og er godt vant til å forholde meg til budsjetter og komplekse saker. Jeg har også erfaring med å samarbeide med en administrasjon og jeg mener at disse egenskapene er viktige å ha med seg inn i et hovedstyre. I tillegg har mitt partimedlemskap muligheter til å påvirke beslutninger som tas i Storting og Regjering.

Til slutt vil jeg påstå at jeg er sosial, positiv engasjert og løsningsorientert, og ber om deres tillit til å sitte i SiOs hovedstyre.