Kandidatpresentasjon – Valg i Velferdstinget våren 2022

Hei,

Jeg heter Dorthea og jeg stiller til samarbeidsansvarlig. Jeg stiller fordi jeg mener jeg har mye uutnytta potensiale, og fordi jeg mener at et år på heltid endelig kan gjøre at jeg har fullt fokus på hva som er viktig for studentene, nemlig politiske gjennomslag og velfungerende studentdemokratier.

Jeg har et brennende engasjement for frivilligheten og særlig studentfrivilligheten. Jeg hadde aldri vært den jeg er i dag uten, og det er fortsatt ekstremt viktig at studentfrivilligheten og -demokratiene får gode rammevilkår til å drive organisasjon.

Det er viktig for meg at vi som er studenter blir hørt. Derfor er det viktig å besøke og knytte bånd med Velferdstingets medlemsorganisasjoner. For at studentdemokratiene i Oslo og Akershus skal lykkes, er vi avhengige av å forstå hverandre og finner fram til de gode løsningene sammen. Jeg er også snart utdanna lektor og vil gjerne bruke mine ferdigheter til å dra med meg de medlemslaga som kanskje ikke har en like stor tilhørighet til Velferdstinget som de større institusjonene.

Jeg har kort vei til regjeringsapparatet og utdanningsfraksjonen i Stortinget, samt direkte koplinger opp mot bystyret i Oslo. Jeg har stor forståelse for hvordan partidemokratier funker og jeg vil bruke denne kunnskapen til å få med meg både lokale og nasjonale styresmakter og derfor mener jeg at det er riktig tid for meg å bruke tida mi på Velferdstinget. Etter flere år i som kommunestyrerepresentant har jeg fått gjennomslag i viktige saker, og jeg vil bruke det samme engasjementet for å styrke interessen for studentsaker.

Jeg har god erfaring med demokrati og studentdemokrati, i og med at jeg har vært medlem av SP-UiO i 4 år, pluss to år i kontrollkomitéen, hvorav det siste som leder. I tillegg har planlagt og leda flere møter i studentutvalget ved det utdanningsvitenskapelige fakultet.
Som tidligere arrangementsansvarlig i Realistforeningen har jeg hatt ansvar for større og mindre fester. I tillegg til å faktisk planlegge arrangementer, har jeg også dratt med meg mye erfaring med å samarbeide med andre for å nå et felles mål. Kompetansen jeg har innen ledelse og fra mange organisasjoner mener jeg at vil være uvurderlig som samarbeidsansvarlig, når man skal samarbeide med såpass mange medlemsorganisasjoner som Velferdstinget har.

Det viktigste for meg er at VTAU fungerer. Jeg vil gjøre mitt ytterste for å samarbeide med medlemsorganisasjoner og resten av AU, og ber om deres tillit for å gjøre det.

Ta gjerne kontakt på e-post (dorthea.enger@gmail.com), telefon (92289315), messenger eller hva som helst om du vil slå av en prat!