Kandidatpresentasjon – Valg i Velferdstinget våren 2022

Hei! Jeg er tungt inspirert av både kulturarbeid, og studentpolitikk. Jeg har en bachelograd i musikk, menighet og ledelse i fra NLA. ‘22 – 23 studerer jeg påbyggsfag innen utøvende musikk. Jeg vil vær engasjert for studenter, og jeg har som hjertesak kulturpolitikk – likestilling i samfunnet, studentvelferd, psykisk helsetilbud og klima. Veldig bredt, jeg vet. Men jeg tror studenter fortjener engasjement, politisk vilje av de som skal jobbe for dem, og en god fremtid. Siden studenter er vår fremtid.