Kandidatpresentasjon – Valg i Velferdstinget høsten 2022

Jeg heter Eilif Tanberg, er 23 år gammel, og studerer informatikk og design på UiO.
Jeg søker på vervet som styremedlem i SiOs hovedstyre fordi jeg brenner for at samskipnaden skal drives til det beste for studentene. Slik jeg ser det, har samskipnaden to hovedutfordringer jeg gjerne vil være med på å løse som styremedlem. For det første er etterdønningene av korona på ingen måte borte. Det merkes både på studenters psykiske helse, samt SiOs økonomi – for å nevne noe. Jeg vil gjerne bidra med refleksjoner og diskusjon rundt de avgjørende veivalgene hovedstyret står overfor i tiden som kommer.

For det andre har SiO utfordringer med hvordan de fremstår blant studenter. Selv om SiO i det store og det hele drives til det beste for studenter, er mange studenter kritiske. Både økonomiske prioritering, boligstrategi og enkeltsaker får til tider heftig kritikk. Jeg tror SiO har mye å vinne på å vise hvordan studentenes beste alltid ligger til grunn for alle beslutninger. Som styremedlem vil jeg jobbe for å sørge for at dette alltid er grunnlaget for beslutninger på styreplan, og at det ikke kan sås noen tvil om det. SiO skal hverken være eller fremstå som profittjagende. Jeg vil tvert imot rendyrke SiOs oppgave som studentenes velferdsorganisasjon.

Jeg har ingen erfaring fra SiO-verv eller VT, men jeg tror det kan være en fordel. Studentdemokratiet har godt av nye utenfraperspektiv. Jeg har vært styreleder i Norges kristelige studentforbund siden 2020, og har med det hatt ansvar for å lede en liten, kristenprogressiv studentorganisasjon gjennom den svært krevende pandemien. I tillegg til møteledelse, sakspapirforberelser og strategisk hovedansvar, har jeg også ansatte- og budsjettansvar. I snart tre år har vi jobbet beinhardt for å nå ut til studenter, og vise at vi kan være et positivt innslag i studenthverdagen både under og etter pandemien. Dette er nyttige erfaringer jeg mener vil komme godt med i hovedstyret til SiO.