Kandidatpresentasjon – Valg i Velferdstinget høsten 2022

Jeg heter Eilif Tanberg, er 23 år gammel, og studerer informatikk og design på UiO.

Jeg søker på vervet som styremedlem i URBO-styret på grunn av to ting. For det første har jeg god erfaring med rollen studenter kan ha i situasjoner der eiendom leies ut og forvaltes til det beste for dem. Jeg er styreleder i Norges kristelige studentforbund, som gjennom en datterorganisasjon eier, forvalter og leier ut næringsarealer og studentboliger i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand. Gjennom dette vervet har jeg bygget opp solide erfaringer med hvordan jeg som student kan spille en rolle i eiendomsforvaltning. Etter min erfaring bør denne studentrollen preges av stor respekt for fagfolkene som jobber med eiendom hver dag, samtidig som man som student skal stille kritiske og oppklarende spørsmål. Som student har jeg erfart at det viktigste man gjør er å stille godt forberedt til møtene, og sørge for et åpen og ærlig dialog mellom styremedlemmer og ansatte – med rom for kritiske perspektiver. Spesielt mener jeg man som student i et slikt styre hele tiden skal påse at stiftelsen (eller bedriften, som URBO er i dette tilfellet) faktisk til syvende og sist drives til studentenes fortjeneste. Dette vil jeg ta med meg inn i styrevervet i URBO.

Jeg har ikke erfaring med verv i VT eller SiO, men som journalist i Universitas har jeg fått god oversikt over strukturene innad i disse, og hvordan studentdemokratiet i Oslo fungerer. Jeg tror dessuten et friskt utenfraperspektiv bare kan være sunt i en styresammenheng som den i URBO. Jeg vil jobbe hardt for at mine erfaringer og mitt engasjement for studentenes ve og vel skal komme styret og URBO til gode.