Kandidatpresentasjon – Valg i Velferdstinget våren 2024

Hei! Jeg heter Elisabeth, er 24 år gammel, og biovitenskapstudent ved UiO, og jeg har lyst til å stille som styreleder i Radio Nova! Jeg har vært medlem av Radio Nova i tre år, hvorav jeg i to av disse har sittet i styret både som varamedlem og ordinært styremedlem. I tillegg til dette har jeg jobbet som radioteknisk ansvarlig siden januar i 2023, noe som gjør at jeg har god innsikt i hvordan organisasjonen driftes og styret fungerer.

Som teknisk ansvarlig har jeg fått svært mye kunnskap rundt det tekniske på Radio Nova, noe som jeg anser som fordelaktig i dette vervet, da radiodriften i seg selv er veldig teknisk. Dersom det oppstår problemer eller det er ønskelig med en oppgradering, vil jeg kunne være en ressurs for styret og ledelsen. Det er heller ikke bare teknisk ansvar, men jeg har også hatt personalansvar for teknikerne på Radio Nova (OSRC), samt et overordnet ansvar for de øvrige medlemmene. Gjennom dette har jeg opparbeidet meg god erfaring med møteledelse, vedtekter, og det å være en tillitsperson. Det er også stadige utskiftninger i ledelsen på Radio Nova, og ved å ha vært en del av hele tre forskjellige ledelser, har jeg også mye kompetanse i forhold til de ulike måtene organisasjonen blir ledet på, og kan være en stødig person som kjenner til organisasjonen over tid.

Jeg har lyst til å være med å drive Radio Nova videre som et åpent og inkluderende sted for alle studenter og ikke-studenter, nye og gamle, og håper på å kunne få muligheten til dette!