Portrett av kandidatenHei! Jeg stiller til valg som hovedstyre-representant i Sio da jeg brenner for studentenes rettigheter. Jeg ønsker å være en stemme for studenter med barn, studenter utenfor Uio og ikke minst studenter i profesjonsstudier. Jeg er opptatt av at sio skal være en tilbyder av studentnære og studentstøttende tjenester for både dagens og fremtidens studenter. Tidligere har jeg jobbet som læringsmiljøansvarlig for studentparlamentet ved OsloMet, i tillegg til en del andre verv internt på OsloMet i kombinasjon med frivillig engasjement på fritiden utenfor OsloMet. Jeg er barnehagelærerstudent til vanlig.