Kandidatpresentasjon – Valg i Velferdstinget våren 2024

Kjære Velferdsting!
Mitt namn er Emil Øvretveit, og eg ynskjer å sitta i Kulturstyret.
Som leiar av to studentforeiningar, og i styret til og medlem i endå fleire, har eg ei stor forkjærleik for studentfrivilligheita. Samstundes har eg ogso sutte som nestleiar for Studentparlamentet ved UiO.
Difor ynskjer eg å bruka erfaringa mi og motivasjonen min ytterlegare for studentfrivilligheita, som medlem i Kulturstyret.