Kandidatpresentasjon – Valg i Velferdstinget våren 2023

Jeg heter Eskil og studerer historie på UiO. Jeg er medlem i Filologisk Forening og har sett hvor mye ekstra støtte kan utgjør for en studentforening og håper at jeg kan bli med å støtte andre foreninger på samme måte.