Kandidatpresentasjon – Valg i Velferdstinget høsten 2022

Kjære Velferdsting!

For ett år siden spurte jeg om å få tilliten deres til å bli styremedlem i SiOs hovedstyre på vegne av studentene. Dette er et verv som både er veldig spennende og til tider litt krevende. Å balansere studentenes ønske med hva som gjøres for at SiO forblir en bærekraftig institusjon har vært og er en prosess. Jeg mener jeg kan bidra til å balansere disse behovene, og derfor stiller jeg til styreleder i SiO.

Vi studenter skal sette krav til hva SiO er og hvem SiO er. Det er viktig for at SiO skal utvikle seg og oppleves relevant. Tilbudene skal være gode og til en rimelig pris, ellers har vi ikke råd til å bruke dem. Jeg mener dette er en grunnleggende del av tilbudet SiO skal stå for, uansett om det er gode helsetjenester, mat i kantina eller trygge boligtilbud.

Jeg ser spesielt to utfordringer som SiO må bidra til å løse i den kommende perioden: I Oslo har prisene steget på sentrale tomter og dette kommer til å gå utover leien på vårt studentbolig tilbud. I tillegg skårer boligene dårlig på trivsel i Studentenes helse og trivselsundersøkelse (SHoT). Dette er alvorlig. For å gjøre dette er SiO avhengig av innovative løsninger, som beholder appellen til studenter, men til en billig penge.

Mitt studentpolitiske engasjement kommer fra et veldig tydelig ønske, som er at alle studenter skal oppleve en god og trygg studiehverdag, uansett institusjon, bakgrunn eller studieretning. Hovedstyret i SiO har ansvaret for å legge føringene som skaper et godt, rimelig og bærekraftig tilbud på tvers av tjenesteområdene, som skal treffe alle studentene i vårt virkeområde.

Jeg har vært aktiv i Velferdstinget siden høsten 2018, i løpet av de årene har jeg sittet som representant, medlem av arbeidsutvalget deres, i kontrollkomiteen og nå som styremedlem i HS. Dette har gjort at jeg har fått en solid innsikt i det politiske arbeidet dere legger ned. Utover det tar jeg en master i politisk kommunikasjon ved Universitetet i Oslo og jobber med koordineringen SHoT-undersøkelsen.

Jeg ber med dette om deres tillit til å være styreleder i hovedstyret for det kommende året.

Godt valg!