Kjære Velferdsting!

Pandemien gikk hardt utover oss studentene. Jeg er sikker på at alle kjenner en student som måtte flytte hjem, en student som ikke fikk til å ta eksamen, en student som slet med penger. Vi følte alle på utrygghet og noen dager var vi ensomme.

Det var heller ikke lett å være studentpolitiker under pandemien og vi har kjent på mange motbakker. Men er det en ting som har blitt tydelig for meg er det viktigheten av å ha organisasjoner som sikrer studentenes velferd og at de organisasjonene er sterke. Jeg stiller til SiOs hovedstyre fordi jeg vil ha et SiO som bidrar til en trygg studiehverdag for alle studenter uansett hvem de er, hvor de studeter eller hvilke bagrunn de har.

Jeg har lang fartstid i Velferdstinget som representant, to perioder i arbeidsutvalget og frem til november i år som medlem av kontrollkomiten. Dette er verdifull erfaring jeg kommer til å bringe med meg inn i vervet som hovedstyremedlem. Jeg mener det er viktig at SiOs hovedstyre også har medlemmer med bred erfaring fra velferdspolitikk feltet og som vet hvordan det er å sitte på andre siden av bordet og jobbe opp mot SiO.

Pandemien har også vært utfordrende for SiO som organisasjon. På den ene siden var store deler av arbeidstakerne i SiO permitterte, samtidig som presset på å gi gode tilbud til studenter opplevde ekstrem nedgang i livskvalitet skyhøye. Men nå begynner det kommer penger tilbake på kontor, arbeidstagere er tilbake og SiO kan gi flere tilbud til studentene. Likevel vil det ta lang tid å komme tilbake på det nivået som vi hadde før 13.mars og vi må fortsette å jobbe for en sterkt studentskipnaden som tilbyr oss de velferdstjenestene vi trenger til et nivå vi har råd til. Det er en jobb jeg vil gjøre for dere!

Kampanjen “reduser husleia!” var i 2020 en gjennomgående faktor i studenthverdagen. Studenters rop om lavere husleie kom ikke fra et behov for å mele egen kake, men som et svar på en lav studiestøtte og en høy husleie. Hovedstyre i SiO har ansvaret for å legge føringene som skaper et godt, rimelig og bærekraftig tilbud. I Oslo har prisene steget på sentrale tomter og dette kommer til å gå utover leien. For å gjøre dette er vi avhengig av innovative løsninger, som beholder appellen til studenter, men til en billig penge.

Et annet element som vil være viktig i årene som kommer er hvordan sørge for at SiO er et tilbud for alle studenter i vårt virkeområde. OsloMet flytter deler av deres virksomhet til Romerike og å sørge for gode velferdstilbud utenfor Oslo vil være noe SiO må ta større ansvar for. Vi må også skape et tilbud som er relevant for studenter som ikke studerer i hjertet av Oslo. Det ansvaret er jeg villig til å ta på meg.

Mitt studentpolitiske engasjement kommer fra et veldig tydelig ønske jeg alltid har hatt og alltid kommer til å ha. Det er at alle studenter skal oppleve en god og trygg studiehverdag, uansett institusjon, bakgrunn eller studieretning. Jeg ber om deres tillit om som studentrepresentant i hovedstyre for å kunne bidra til å oppfylle dette ønske.

Godt valg!

(NB! Eva har trukket seg fra kontrollkomiteen i forkant av dette valget)

Portrett av kandidaten