Kjære velferdstinget. Jeg vil veldig gjerne be om deres tillit til å være styremedlem i Studentsamskipnaden SiO. Jeg har de siste fire årene arbeidet for studenter lokalt, regionalt og nasjonalt. Først som leder av studentrådet ved MF vitenskapelige høyskole, deretter i Velferdstingets arbeidsutvalg og til slutt to år i Norsk studentorganisasjon (NSO).

I NSO hadde jeg vervet som velferds- og likestillingsansvarlig. Jeg jobbet tett sammen med mange av landets studentsamskipnader individuelt, men også gjennom deres samarbeidsorgan, samskipnadsrådet. Mine to år i denne rollen har gitt meg mye kunnskap om studentsamskipnadene og ikke minst om studentenes behov. Jeg har spesielt god kunnskap om studentenes psykiske helse, studentboliger, helsetilbud for studenter. Jeg har gjennom mitt samarbeid med mange studentsamskipnader også god kjennskap til hvordan de løser flere av de samme utfordringene som også vi har i Oslo. Det kan være kantine, bolig, psykisk helse tilbud eller trening.

Jeg ønsker å brette opp ermene igjen for studentene, denne gangen gjennom styret til SiO. Som styremedlem ved både MF og Lånekassen har jeg opparbeidet meg evnen til å se det store bildet i små detaljer og arbeidet langsiktig for at begge organisasjonene skal være det beste for studentene. Det er ingen tvil om at SiO for mange studenter er redningen i en vanskelig studiesituasjon, for noen er den ekstra støtten de trengte og for andre ikke var til hjelp i det hele tatt. Det er viktig at alle studenter som har behov for hjelp, får den av SiO, enten det er ved hjelp av deres egne tjenester eller ved å bistå med å finne kommunens tjenester.

En av mine drømmer for studentene tilknyttet SiO er et fortsatt tett samarbeid mellom samskipnaden og kommunene. Det er gjennom dette samarbeidet at vi kan bli sikret flere studentboliger, bedre helsetjenester, rimeligere kollektivtilbud og et generelt større fokus på å legge til rette for studenter i Oslo og på Kjeller.

Jeg ønsker å bidra til både det organisatoriske og det politiske arbeidet i SiO for våre studenter. Styrets rolle er å peke ut en retning og kreve at samskipnaden vår følger denne retningen. For å få til dette er det avgjørende at vi som styremedlemmer følger med på studentenes situasjoner og behov og ikke minst at vi lytter til studentene og dere.

Jeg vil være med å peke ut denne retningen sammen med dere, og håper på deres tillit til å fortsette å jobber for studentene.

Godt valg!