Enkelt sagt: Vi skal stemme ved valget og bestemme over den over byen vi bor i!

Studentene i Oslo blir ignorert i lokalpolitikken fordi vi ikke oppfattes som en sterk interessegruppe. Studenter, som andre folk, har interesse av å være med på å bestemme over byen vi bor i.

Oslopolitikerne er med å avgjøre hvor lett det er å få tak over hodet, hvor ofte banen skal gå, hvor mye vi må betale for bussbilletten, kinobilletten eller konserten til helga. Det er vår studentby og vi kan velge hvordan det skal være. Flytt til Oslo og stem ved kommunevalget!

Det er også mer trivielle grunner til å flytte:

Hvis du likevel ikke ønsker å flytte så håper vi du velger å skriveunder på underskriftskampanjen vår! Lurer du på hvordan du skal melde flytting?