05 Forretningsorden for Velferdstinget i Oslo og Akershus – 24. februar 2022