Kandidatpresentasjon – Valg i Velferdstinget våren 2023

Kjære Velferdstinget,

Mitt navn er Frida Rasmussen, jeg er 24 år. Det siste året hatt gleden av å være deres nestleder. Dette er et arbeid som har gitt meg mye glede, erfaring og rom for personlig utvikling. Nå ber jeg ærefryktig om tilliten til å være deres leder det neste året.

Vi har mange reelle påvirkningsmuligheter overfor kommunen og SiO det kommende året. Dersom vi er tydelige og får gjennomslag i byrådserklæringen som skal lages til høsten vil dette være et godt verktøy for de neste fire årene. Når Oslo endelig skal begynne å utvikle studentmeldingen vil vi få en kunnskap om student-Oslo som skaper en helhetlig tankegang om studenter og setter studentenes behov på det politiske kartet i kommunen. Og med dialogen vi har videreutviklet med SiO er det rom for å teste grenser, prøve nye løsninger, som for eksempel større innsyn i SiOs drift, og større grad av politisk samarbeid opp mot Oslo og Lillestrøm kommune for å sikre gjennomslag.

Derfor er det viktig at studentboliger, studentenes psykiske helse, økonomiske situasjon og trivsel i Oslo settes høyt på dagsorden. Påvirkningsmuligheten opp mot kommunen blir også større når arbeidet med studentmeldingen starter. Dette vil bli en unik mulighet for å få kommunen til å tenke helhetlig om studentene i byen. En bonus med meldingen er mulighetene for å skape en fast møteplass med kommunen, utdanningsinstitusjonene, studentdemokratiene og SiO. Dette arbeidet krever en leder med kompetanse innenfor kommune- og partipolitikken, erfaring med hvordan vi best samarbeider med SiO og en trygghet i organisasjonen vi jobber for.

En ny periode betyr også mer arbeid med studenthus i medgang og motstand. Dette arbeidet har vært veldig givende og gitt en viktig innsikt i hvor essensielt det er å ha studentene med i dette prosjektet og hvor viktig det er for studentene at dette studenthuset blir en realitet. Foreløpig har vi støtte til studenthuset på papiret, men ikke flertall for støtte økonomisk, det må vi få gjort noe med. Der mener jeg at jeg er rett person for å få til dette med den erfaringen jeg har hatt med studenthuset som nestleder.

For å benytte de mulighetene vi får det neste året må Velferdstinget være tydelige og bli lagt merke til. Dersom dere gir meg tilliten ønsker jeg å være den lederen som partiene i bystyret og våre samarbeidspartnere kjenner igjen når vi går inn i et rom. Med lang organisasjonserfaring og -kompetanse fra ungdomspolitikken og studentpolitikken mener jeg at jeg har det som skal til for å få til det. Men dette får jeg ikke til alene, vi må være et lag. Velferdstinget må fortsette å være en trygg, inkluderende og åpen organisasjon hvor det er rom for å stille kritiske spørsmål, være uenige og tenke nytt. Jeg vil jobbe for at alle føler at de har en plass og blir hørt i Velferdstinget. Jeg har så utrolige mye mer å gi og håper dere anser meg tilliten verdig til å være deres leder det kommende året.

Godt valg!

Pressebilde