Kandidatpresentasjon – Valg i Velferdstinget våren 2024

Kjære Velferdsting!

Mitt navn er Frida Rasmussen og jeg ber om deres tillit til å være medlem av deres valgkomite. Jeg er 25 år og har vært engasjert i studentpolitikken og foreningslivet på UiO siden jeg startet å studere i 2017.

Jeg har lang erfaring fra flere sider i Velferdstinget, men også mange andre steder i både studentpolitikken og studentforeningslivet, hvilket jeg mener er viktige erfaringer å ha når du skal finne og innstille på mennesker som er ekstremt sentrale for Oslo- og Akershus-studentenes velferd. De som velges av Velferdstinget og representantene i Velferdstinget har stor innflytelse på hverdagen til studentene og studentforeningene. Derfor er den jobben som valgkomiteen gjør ekstremt viktig. Jeg mener komiteen burde bestå av medlemmer med flere erfaringer og fra flere steder i studieløpet for å være representativt for de som Velferdstinget representerer. Selv har jeg allerede fullført en master i Lektorprogrammet på UiO og studerer nå en bachelor i statsvitenskap ved samme utdanningsinstitusjon.

Jeg har tidligere vært medlem av kontrollkomiteen i Velferdstinget fra 2019-2021, jeg satt som representant fra UiO i perioden 2021-2022 og fikk æren av å være nestleder i Velferdstinget i perioden 2022-2023. Nå etter å ha observert Velferdstinget fra avstand som leder og nestleder i Velferds- og Likestillingspolitisk komite i Norsk Studentorganisasjon på nasjonalt nivå, og leder av av kjellerpubforeningen Realistforeningen og vanlig student på lokalt nivå ønsker jeg å bli en del av valgkomiteen.

Jeg håper derfor dere ønsker å gi meg tilliten til å være medlem av Velferdstingets valgkomité det neste året og få muligheten til å lete etter flotte kandidater til alle vervene som skal fylles fremover.

Godt valg!