Kandidatpresentasjon – Valg i Velferdstinget våren 2022

Kjære Velferdsting.

Mitt navn er Frida Rasmussen. For tiden fullfører jeg en master i Lektorprogrammet, men er på ingen måte klar for å forlate studenttilværelsen enda. Derfor stiller jeg nå til nestleder i Velferstinget.

Vårseminaret i 2019 var mitt første møte med VT, siden har jeg deltatt på nesten alle VT-møter. Først som vara, deretter som medlem av kontrollkomiteen i to år og nå som fast representant det siste året. Jeg har hatt gleden av å se organisasjonen fra flere sider og ønsker å bruke disse erfaringene det neste året, som deres nestleder.

Høsten 2017 startet jeg mine studier og har siden vært involvert i både studentpolitikk og foreningsliv, i ulike former. Siden da har jeg hatt muligheten til å engasjere meg i Realistforeningen ved UiO, linjeforeningen min og fakultetsstyret i tillegg til VT og studentparlamentet. Jeg har hatt opptil flere ulike verv som gjør at jeg er vant med og god til å være en slags «potet» i styrearbeid, som medfører at jeg enkelt kan gjøre mye ulikt arbeid etter behov. Jeg har god erfaring med å kommunisere på tvers av foreninger, utvalg, og ledelse for å nå felles mål med best mulig resultat. Dette kombinert med mine politiske kunnskaper gjør at jeg er en god kandidat til vervet som nestleder.

Tall fra SHoT-undersøkelsen 2021 viser at én av seks studenter svarer ofte/svært ofte på spørsmål om ensomhet. Jeg mener det er på tide å se fysisk og psykisk helse i sammenheng med psykososialt læringsmiljø og de sosiale tilbudene blant studentene for å finne løsninger på utfordringene knyttet til ensomhet. Et viktig element for å nå dette målet er å tilrettelegge for møteplasser for studenter, frivillighet og alt imellom. Dette er noe SiO, kommunen, og VT må samarbeide om og som studentdemokratiene må involveres i. Jeg ønsker å bidra til dette arbeidet.

Med all min erfaring og kunnskap ønsker jeg derfor å stille meg disponibel for å bli deres nestleder. Nå som VT har vedtatt å endre tildelingsprosessen så gleder jeg meg til å sette vedtakene ut i livet fremover og gjøre prosessen bedre for alle involverte. Jeg ønsker å fortsette samarbeidet med SiO og studentfrivilligheten for å skape de beste mulighetene for studentene i og utenfor Oslo, fortsette arbeidet med Studenthuset og skape den beste Studentfrivillighetsfestivalen for studentene våre.

Det er vanskelig å oppsummere alt det jeg ønsker å fortelle i et kandidatskjema. Ta derfor gjerne kontakt om du skulle lure på noe. Jeg håper jeg er verdig tilliten til å være din nestleder.

Godt valg!