Kandidatpresentasjon – Valg i Velferdstinget våren 2022

Etter å ha observert førstehånds, enten som medlem av studentorganisasjoner, journalist eller gjennom min personlige erfaring og erfaringer fra mine venner, hvor mange utfordringer internasjonale studenter i Norge står overfor, har jeg bestemt meg for å stille med min kandidat til stillingen som Leder av Velfredstingets International Komité. Jeg er overbevist om at komiteen har potensialet og ansvaret for å gi en konkret hjelp til internasjonale studenter. For å nå dette målet krever utvalget en energisk, strukturert, hardtarbeidende leder, som kan ta initiativ og legge til rette for samarbeidet mellom styremedlemmene. Jeg er sikker på at min erfaring med å lede studentorganisasjoner, samt mitt engasjement for Velfredstingets verdier og prioriteter, gjør at jeg kan være en slik leder.

Jeg er nåværende masterstudent i Peace and Conflict Studies ved UiO, med en bakgrunn i Scandinavian Studies & Politics ved University of Edinburgh. Jeg har vært aktiv i en rekke studentorganisasjoner i Norge og i utlandet. Eksempler inkluderer min stilling som nesteleder ved International Students Union ved UiO, nesteleder av Peace and Conflict Studies Student Council, Schools Convenor og Equity Officer ved Edinburgh University Debates Union og frivillig ved English Speaking Union i Skottland.

Siden høsten 2021 har jeg jobbet som komitemedlem for Velferdstingets Internasjonale Komité. Som komitemedlem fikk jeg satt meg inn i arbeidet til Velfredstinget, samt anerkjenne potensialet til den Internasjonale Komiteen for å gjøre Velfredstingets innsats mer inkluderende for internasjonale studenter. Min erfaring gir meg en bevissthet om hvilken praksis i Komiteen som er effektiv for å nå sine mål, og hvor det er rom for forbedring. Jeg har allerede hatt sjansen til å samarbeide med Velfredstinget om å representere interessene til internasjonale studenter, for eksempel ved å fremme en resolusjon om raskere byråkratisk prosess angående oppholdstillatelse. Ved å fremme min kandidatur, ser jeg frem til å intensivere dette samarbeidet, slik at den internasjonale komiteen blir mer proaktiv i sitt arbeid og er i stand til å gå inn for internasjonale studenter i et større omfang av spørsmål.