Hei kjære Velferdstinget!

Det siste året har jeg sittet i arbeidsutvalget i rollen som politikk- og medieansvarlig. Dette har vært utrolig lærerikt og interessant. Nå ønsker jeg å ta engasjementet mitt videre som leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus.

Høsten 2018 kom SHoT-undersøkelsen, som viste nedslående tall. Slike tall samler studentbevegelsen om et felles mål: å bedre studentvelferden for å lette på utfordringene livet som student bringer med seg. Vi trenger foreningsliv for å skape sosiale fellesskap og motvirke ensomhet. Vi trenger studentboliger for å lette trykket i boligmarkedet og sørge for at flest mulig studenter har et trygt og rimelig sted å bo under studietiden. Vi trenger gode og billige helsetjenester som sørger for at alle studenter har råd til å oppsøke helsehjelp når vi trenger det. Vi trenger rimelige og sunne spisesteder som tar hensyn til mangfoldet i studentmassen. Vi trenger høyere studiestøtte, som gjør at flere kan studere på heltid. Lykkes vi bedre på disse områdene vil forhåpentligvis kommende SHoT-undersøkelser vise bedre trivsel blant studentene. Her er Velferdstinget i Oslo og Akershus i en særposisjon, som det største miljøet i student-Norge innen studentvelferd. Sammen kan vi gjøre studenters hverdag bedre hver eneste dag, med vårt arbeid opp mot SiO, kommunen, fylket og staten.

Det har vært en ære å jobbe fulltid for studenters velferd i snart et år. Mange saker har gått vår vei, mens andre saker skulle vi helst sett fikk et annet utfall. Slik er politikken, og slik er studentpolitikken. Som den tyske rikskansleren Otto von Bismarck uttalte det i 1867, “politikk er det muliges kunst”. Vi må alltid se mulighetene, og jobbe hardt og målrettet for å nå disse. Noen ganger vil man oppleve at gjennomslag tar tid, og tid har man for lite av som student. Derfor er det viktig å bygge sterke studentorganisasjoner som klarer å videreføre kontinuitet, selv om utskiftningen av representanter og arbeidsutvalg skjer hyppig. I løpet av det siste året har Velferdstinget røsket litt opp i saker, som tildelingsprosessen og betalingsmåte for NSO-kontingenten. Det har vært en glede å være med på oppstarten av dette arbeidet, og jeg er veldig motivert for å fortsette prosessen med å skape en sterk organisasjon som tåler hyppige utskiftninger. Jo tidligere et nytt arbeidsutvalg og et nytt Velferdsting er fullt operativt, jo flere gjennomslag vil vi få.

Med dette ønsker jeg alle som stiller lykke til, og håper på deres tillit til å lede organisasjonen det kommende året.