Jeg stiller til politikk- og medieansvarlig i Velferdstinget fordi jeg har et brennende engasjement for studentvelferd og ønsker tilliten til å jobbe med studenters velferd i Oslo og Akershus det kommende året.

For tiden studerer jeg statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Dette har gitt meg kunnskap om offentlig administrasjon og hvordan kommunen fatter vedtak. Jeg har tidligere studert enkeltemner i ledelse og økonomi på Høyskolen i Lillehammer i tillegg til et årstudium i økonomi fra Høyskolen i Oslo Akershus.

Jeg har vært involvert i studentpolitikken i 4 år. Hvor jeg har vært fast representant i Velferdstinget i 2 år og vara i studentparlamentet ved UIO det siste året. De siste 2 år har jeg sittet i Kulturstyret som fast medlem. Dette har gitt meg en klar forståelse for hvordan studentdemokratiet, Velferdstinget og undergrupper fungerer i praksis.

Jeg har erfaring som frivillig i studentforeninger gjennom flere år. Blant annet har jeg vært med å drifte en av studentpubene på Blindern. Her har jeg sittet i flere styreverv som blant annet økonomiansvarlig og innkjøpsansvarlig. I fjor satt jeg som VT sin representant i Radio Nova sitt styre og det året som har vært har jeg sittet i Universitas sitt styre for VT. Dette har gitt meg et innblikk i hvor avgjørende studentkultur og studentforeninger kan være for trivselen til studenter, som kan ha betydning for om man slutter i studiene eller ikke. Men også hvor den kommunale støvelen kan trykke. Jeg har også vært bidragsyter i studenttidskriftet Zoon Politikon og fått flere debattinnlegg på trykk i media. Debatter er et annet forum som jeg har erfaring med. Erfaringen min fra debatter, media og skriving vil komme godt med som politikk- og medie ansvarlig.