Kandidatpresentasjon – Valg i Velferdstinget våren 2023

Kjære Velferdsting.

Jeg heter Hanne A. Hugem og er en 20 år gammel student som går andreåret på Informatikk ved UiO. Jeg ble introdusert for Velferdstinget gjennom Kulturstyret i fjor, og har vært delegat siden i år. I løpet av det siste året har jeg sett hvor mye VT driver med, og jeg ønsker nå å ta en større del av arbeidet ved å stille til nestleder for kommende år.

Siden jeg startet å studere for 2 år siden har jeg hatt mange ulike forskjellige verv i studentfrivilligheten ved UiO. Dette har gjort at jeg har sett og opplevd hva studentkulturen gir til studentene. Dette er spesielt viktig i en tid etter korona når flere studenter opplever ensomhet enn tidligere. Jeg har blant annet vært økonomiansvarlig og daglig leder (kjellermogul) for en studentbar ved Institutt for Informatikk.

Ved å være økonomiansvarlig for Cybernetisk Selskab samt kulturstyre medlem, har jeg opparbeidet meg erfaring med behandling og skriving av søknader som vil komme meg til gode i tildelingsprosessen som nestleder har ansvar for. Som økonomiansvarlig og leder for Studentkjellernes personalforening har jeg tatt på meg ansvaret for å gjennomføre store opprydningsprosjekter, og jeg har hatt stor suksess med disse prosjektene. Som daglig leder for en kjellerpub har jeg fått mye organisatorisk og ledelseserfaring gjennom å jobbe med et eget styre. Jeg kan ta med meg denne erfaringen inn i nestlederrollen, og jeg kan fungere som en stedfortreder for lederen. Som daglig leder har jeg hatt tett samarbeid med leder og har blitt delegert ulike oppgaver, noe som har gitt meg erfaring med å være en støtte for lederen og en sparringspartner som kan bidra til å drive styret videre.

Jeg føler jeg er en egnet kandidat med tanke på min erfaring i studentfrivilligheten, og at jeg er en person med stor arbeidskapasitet og klarer å ha mange baller i lufta. Dette gjør at jeg tror jeg er ett god tilskudd til arbeidsutvalget. Derfor håper jeg på deres tillit til å få være nestleder i VT-AU det neste året. Dersom man har noe spørsmål, er det bare å sende e-post til hannehugem@gmail.com eller melding til +4795363551.

Godt valg!

Pressebilde