Kandidatpresentasjon – Valg i Velferdstinget våren 2024

Hei,
mitt navn er Hans-Markus, og jeg ønsker å stille til gjenvalg som politikk- og medieansvarlig i Velferdstingets arbeidsutvalg. Jeg har nå sittet et år i denne rollen, men føler at jeg fortsatt har mer å gi. Det har vært et spennende og lærerikt år, som har gitt meg masse god erfaring og kunnskap. Dette vil være uvurderlig for den kommende perioden. Velferdstinget har mange politiske prosjekter som behøver langvarig arbeid og oppfølging av politikerne.

Gjennom min studietid har jeg vært med i mange forskjellige studentforeninger, og drevet med studentpolitikk i NSO, studentparlamentet og i mer eksterne organisasjoner som LO-studentene. Dette har gitt meg en bred og god kunnskap i det studentpolitiske landskap.

Utenom politikken skriver jeg en master i historie, og har bachelor i samme fag, begge fra UiO. Jeg har blitt kjent med flere av de større og noen av de mindre institusjonene de siste året. Jeg er forberedt på en periode til, og håper ydmykt på Velferdstingets tillit.

Godt valg!

Nevn tre mål du vil oppnå i vervet
1. Følge opp gjennomslagene i byrådserklæringen
I høst fikk vi inn mange viktige og gode gjennomslag i Hammersborgerklæringen. Vi kan ikke la dette bli en hvilepute for politikerne. Det er viktig at Velferdstinget maser på politikerne, og holder dem ansvarlig for sine løfter.

2. Etablere og styrke samarbeid med andre studentdemokratier
Denne perioden har vi samarbeidet mer med NSO og Velferdstingene i Norge. Nå mot slutten av perioden har vi også fått mer dialog og samarbeid med ONF. Studentene står sterkere samlet, og jeg tror bedre og mer samarbeid med alle studentdemokratiene vil gjøre student velferden bedre.

3. Sørge for at Lillestrøm sin studentmelding blir best mulig
Lillestrøm har vært veldig på på å gjøre byen bedre for studentene. De har begynt arbeidet allerede, og er i gang med strategien. Jeg ønsker å involvere Velferdstinget mer i denne prosessen, for at flest mulig studenter skal bli hørt og melding bli best mulig.

Foto: Helene Gjerde Aamdal