Jeg stiller til hovedstyret fordi jeg ønsker å være en pådriver for at SIO fortsetter å levere gode tjenester til studentene. For tiden holder jeg på med en bachelor i Historie på Universitetet i Oslo. men jeg har også tverrinstitusjonell erfaring fra Høgskolen i Lillehammer og OsloMet. I studietiden min har jeg hatt mange forskjellige verv. Jeg har blant annet vært økonomiansvarlig i Filologisk Forening, hvor jeg har opplevd hvor viktig SIO Foreninger er for studentforeningene. Jeg har også vært fast representant i Velferdstinget i to år og har vært så heldig å kunne representere Velferdstinget som politikk- og medieansvarlig. Dette har gitt meg en god forståelse for hva SIO jobber med og hva jobben som studentrepresentant i SIO går ut på.

I årene som studentpolitiker har mitt engasjement for studentvelferd bare blitt større. Spesielt brenner jeg for psykisk helse og studentboliger. For meg er det viktig at SIO fortsetter å ha et godt helsetilbud som samsvarer med studentenes behov. SIO helse og spesielt psykisk helse har vært en prioritering for både SIO og Velferdstinget og er noe jeg håper vi fortsette å prioritere. SHoT undersøkelsen viser at det er fortsatt behov for videre prioritering av psykisk helse. I høst vil SHoT komme med en tilleggsundersøkelse som antageligvis viser at koronakrisen vi befinner oss i vil aktualisere psykisk helse enda mer. Det vil da bli enda viktigere at SIO fokuserer på identifisere og påvirke rammebetingelsene til studenter, siden dette vil endrer seg i betydelig grad og hyppighet som følge av pandemien.

Studentboliger er viktig utdanningspolitisk og boligpolitisk tiltak som gjør studiehverdagen tryggere. Studenter er i en sårbar situasjon og mange studenter lever under fattigdomsgrensen. Det er derfor viktig at SIO er en premissleverandør for gode og rimelige boliger. Slik at studenter ikke trenger å benytte seg av et boligmarked som ikke er tilpasset studenters situasjon.

Som jeg ser det har Oslo har en god forutsetning for å bli en enda bedre studentby, men for å få til det må vi fokusere enda mer på rammene rundt studiehverdagen. For meg handler dette om at studentvelferden SIO tilbyr skal være tuftet på de behovene og utfordringene studenter har. At VT og SIO setter gode rammer for studentvelferden og at man involverer studentene der det er mulig. Som et eksempel på det siste kan jeg nevne Kringsjå, der beboerne fikk lov til å være med på å utforme sine utearealer. Å involvere studentene der det er mulig mener jeg er en viktig ting for å bygge morgendagens studentvelferd.

Jeg tror mine erfaringer og synspunkter vil bidra til en positiv utvikling for dagens og morgendagens studenter. Derfor håper jeg på Velferdstingets tillit til å bidra til å skape god studentvelferd for alle studenter.