Kommunen
Gjøre studentforeninger støtteberettiget pr medlem på lik linje med frivillige organisasjoner som gjør ungdomsarbeid. Det viktige her er at vi kan få støttepenger også for alle medlemmer som ikke har folkeregistrert addresse i Oslo.

Kommunen burde generelt sett anse alle studenter som osloborgere i den tiden de studerer uavhengig av folkeregistrering. Også, om studenter skal betale for å bruke kommunale områder må vi også kunne være støtteberettiget på lik linje med andre frivillige aktører.

Studenthovedstaden

Konseptet i sin nåværende form funker ikke. Hvis man har en ambisjon om å arrangere ting for alle studentene i oslo så bør styringen for dette inn under VT/SiO, med kommunen som økonomisk støttespiller/tilrettelegger.

Studentkultur, definisjon

Bør defineres slik at det bare er arrangementer arrangert av studenter eller utdanningsinstutisjonene/folk med tilknytning til disse som regnes som studentkultur. Slik unngår man at kommersielle aktører får støtte for å gjøre noe for studenter når det ikke nødvendigvis er ønskelig. Jeg mener i hvert fall at studenter må være involvert på arrangørsiden for at det skal være studentkultur (de kan gjerne samarbeide med kommersielle, men de må være involvert).

Stat/kommune bør bidra til at studenter har råd til å delta på vanlige kulturarrangementer (primært økonomisk ved å gi reduserte priser/gratis inngang).

Instutisjonene

Legge til rette for kultur ved å stille lokaler og ressurser til disposisjon. For å kunne arrangere kultur må man ha LOKALE møteplasser i tillegg til de store samlingsstedene (altså lokale foreninger må ha lokale møteplasser i tillegg til neuf o.l.).