Kjære Velferdsting.

Mitt navn er Idun Kløvstad og jeg er 27 år. For tiden er jeg leder for Velferdstingets Kulturstyre, samtidig som jeg tar enkeltemner på UiO for å samle en fri bachelorgrad i informatikk.

Jeg ble kjent med Velferdstinget (VT) for litt over to og et halvt år siden gjennom Kulturstyret (KS). Da jeg ble valgt til leder av KS for snart halvannet år siden fikk jeg også møteplikt på VT-møter, og jeg har vært på nesten alle møter siden.

Som Kulturstyreleder deler jeg kontor med nestlederen i Velferdstingets arbeidsutvalg (VT-AU). Selv om jeg er skikkelig glad i vervet som Kulturstyreleder tar jeg meg ofte i å ønske at jeg kunne bidra mer og på flere måter. Derfor stiller jeg nå til valg som nestleder av VT-AU.

Ved siden av studiene har mesteparten av tiden min på Blindern vært brukt på studentforeninger. Jeg har vært både sekretær (nestleder) og formann for Realistforeningen, en kjellerforening som hører til på Blindern. Sammen med vervene mine fra Kulturstyret gjør dette at jeg har mye kompetanse på, og kunnskap om, drift av studentforeninger og foreningslivet i Oslo. Jeg har selv sett og opplevd hva studentforeninger og studentkultur gir studentene, og hvordan det kan være med på å motvirke ensomhet i studentmassen. Dette er et område i velferdspolitikken som står meg nært og noe jeg drar frem fordi kontakt og arbeid med studentkulturen tidligere har vært en oppgave som i stor grad har falt på Velferdstingets nestleder.

Mine erfaringer både som søker og som søknadsbehandler gjør meg godt kvalifisert til å ta på meg hovedansvaret for VTs søknads- og tildelingsprosess nå i høst og senere, med arbeidet rundt en eventuell endring. Dette er noe jeg ønsker å ta ansvar for.

I tillegg har jeg gjennom de tidligere nevnte vervene opparbeidet meg mye organisatorisk erfaring. Dette gjør at jeg lett finner struktur i utfordrende oppgaver og i ellers stressende situasjoner. Jeg mener at dette er en styrke som kan komme hele arbeidsutvalget og VT til gode, da jeg gjerne sørger for å lage lister og ha oversikt over felles prosjekter, arrangementer og frister.

Med fire personer som jobber fulltid, kan det fort skje mye mellom hvert velferdstingsmøte. Jeg ønsker å jobbe for at Velferdstinget hele tiden er oppdatert på prosessene som skjer. Det er viktig for meg å legge opp til en ryddig og gjennomsiktig saksgang i saker som strekker seg over lengre perioder.

Jeg er en ansvarsbevisst og løsningsorientert person som jobber godt både i team og alene. Jeg kommuniserer godt, både skriftlig og muntlig, og tror jeg vil være et godt tilskudd til et nyvalgt arbeidsutvalg og en god sparringspartner for leder. Derfor håper jeg på deres tillit til å få være nestleder i VT-AU det neste året. Godt valg!