Mitt navn er Isak Grov Diesen, 23 år fra Oslo. Jeg studerer master 1.år estetiske fag studieretning drama og teaterkommunikasjon. Jeg har siden Februar 2018 sittet som representant i VT og siden August 2018 sittet som vara i Kulturstyret. På OsloMet sitter jeg i utdanningsutvalget og i FoU utvalget og tidligere sittet i andre verv her. Jeg har tidligere også sittet i Fag og forskningspolitisk komite i NSO. Spesielt de to første vervene jeg nevnte ser jeg på med størst relevans til hvorfor jeg stiller som medlem av Hovedstyret til SiO. Jeg har kjent på et ønske å utfordre meg selv og jobbe med en annen del av SiO enn tidligere. Ettersom jeg har sittet 2 ½ år i VT har jeg god kjennskap til Hovedstyret og deres arbeid. Mitt bidrag inn til hovedstyret er at jeg er en som ikke er redd for å stille spørsmål, være aktive i diskusjoner som kommer opp i møtene. Inn i Hovedstyret vil jeg være opptatt av studenters helse, studentforeninger og SiO bolig. Jeg vil være et medlem som det ikke skal være vanskelig å gå til uansett hva slags sak det er om den er stor eller liten. Selv om jeg er en stor offentlig institusjon har jeg et ønske om å være et medlem for alle utdanningsinstitusjonene og ikke bare min egne. Ved at jeg har sitter i verv sentralt på OsloMet er jeg vant til å sittet i møter med ledelse og bidra med mine erfaringer og kunnskap. Selv om utdanningspolitikk ikke er noe som en jobber med i SiO vil det være fellestrekk ved at en ønsker det beste for studentene og skape et best mulig tilbud. Som medlem av Hovedstyret mener jeg det er viktig at en har bedre dialog mellom studentene og SiO så langt det lar seg gjøre. Dette er fordi jeg har opplevd ila årene mine i VT at det kan være en barriere å gå til Hovedstyre om det er noe som opptar en, og dette er noe jeg ønsker en endring på.