Mitt første møte med Velferdstinget var januar 2016. Jeg var nysgjerrig, forvirret og åpen for hva dette vervet kunne gi meg. 3 år har gått, og jeg tenker nå: Hva kan jeg gi tilbake?
Etter ett år i arbeidsutvalget til Studentparlamentet ved OsloMet, så har jeg et ønske om å ta steget inn i et nytt, men denne gangen i arbeidsutvalget til Velferdstinget!


Jeg er utdannet sykepleier og har levd livet i Oslo siden 2013. Mitt møte med studentlivet var som mange andres. Man var ensom, hadde lite penger, lite nettverk og lite forståelse for den dynamikken som man finner i en by.
Da jeg fikk være med på mitt første møte i Velferdstinget så åpnet det seg en dør, og jeg fikk ta del i å gjøre studentlivet i Oslo til det bedre. Til min store fornøyelse så har jeg elsket det hvert minutt og ble aktiv i både råd, utvalg og foreningsliv. Jeg ønsker nå å ta rollen som samarbeidsansvarlig for Velferdstinget i Oslo og Akershus.


En samarbeidsansvarlig for meg er en person som gjør det enkelt å lage politikk og skaper gode arenaer for samarbeid! Det innebærer å informere, henvise og være tilgjengelig for medlemslagene så de kan ta del i politikken som lages. God kommunikasjon mellom medlemslagene er en forutsetning for at man skal klare å lage god politikk, og er det en ting jeg har sett det seneste året så er det at åpenhet er veldig viktig. Jeg vil tørre å påstå at jeg er en veldig åpen person, som også legger til rette for at alle stemmer skal frem, ikke bare de som roper høyest.


Mange beskriver meg som en initiativtager, nysgjerrig, og inkluderende. Jeg ser viktigheten i å klare å tilpasse seg de ulike behovene man møter på, og dette mener jeg er viktige egenskaper hos en samarbeidsansvarlig.
Min motivasjon for dette vervet er at jeg føler meg selvsikker nok til at jeg tør å ta plass. Jeg har nå ett års erfaring i hvordan det er å sitte i et arbeidsutvalg, samt være delegasjonsleder for OsloMet. Jeg har gjennom mitt verv hatt god kontakt med andre utdanningsinstitusjoner enn min egen, SiO Hovedstyre, og andre tjenesteområder i SiO. Jeg har utviklet en erfaring på hva godt samarbeid er, organisasjonsarbeid, og bruken av alle tilgjengelige ressurser. Jeg er en person som aldri nøler med å ta kontakt, og er god til å skape arenaer for samarbeid.


Om jeg blir valgt som samarbeidsansvarlig så vil jeg jobbe aktivt med medlemsmassen vår. Ta i bruk alle ressursene vi har innad i Velferdstinget for å få de gjennomslagene vi ønsker! Identitetsbygging er viktig, spesielt i en så stor medlemsmasse. Jeg ønsker å ta del i hvordan utformingen av det nye Velferdstinget skal se ut nå som fagskolene har mulighet til å engasjere seg, men også jobbe med hvordan Velferdstinget ser ut fra utsiden. Jeg håper jeg får deres tillit til å bli samarbeidsansvarlig for Velferdstinget 2019/2020.