Kandidatpresentasjon – Valg i Velferdstinget våren 2023

Kjære medstudenter og andre interesserte,

Mitt navn er Jon Aleksander Prøitz, jeg er en masterstudent på fysisk institutt ved Universitet i Oslo, og gjennom det siste året har dere blitt kjent med meg som politikk- og medieansvarlig i Velferdstingets arbeidsutvalg. Dette vervet har gitt meg god innsikt i velferdstingets politikk, og hvordan denne politikken utvikles. Det har og gitt meg god erfaring med de lokale politiske prosessene og menneskene i Oslo og Lillestrøm. Disse erfaringene ønsker jeg nå å ta med meg videre og jeg stiller derfor til leder av arbeidsutvalget.

Om noen måneder er det kommunevalg. Da vil hele det lokale politiske systemet kastes opp i luften, og akkurat nå er det umulig å forutse hvordan det kommer til å lande etter valget. Som studentenes interesseorganisasjon i Oslo og Lillestrøm, har vi da en unik mulighet til å påvirke hvordan studiehverdagen vil se ut fremover. Dette kan vi gjøre både i valgkampen, i utformingen av neste periodes politiske samarbeidserklæringer og med videre samarbeid med neste periodes politiske ledelser. Men hvis vi skal få til dette må vi vite hvordan vi kan få gjennomslag, og hvem vi kan jobbe sammen med for å fremme studentenes velferd. Her vil mine erfaringer som politikk- og medieansvarlig være utrolig verdifulle å ha med seg, og jeg er motivert til å fortsette dialogene vi har hatt i perioden vi nå går ut av.

Videre har jeg gjennom vervet mitt i Velferdstinget fått mye av ansvaret for et helt nytt prosjekt. Arbeidsutvalget har startet et samarbeid med kommuneledelsen i Lillestrøm hvor vi har nesten helt blanke ark, og fargestiftene er tatt frem. Med kjennskapen jeg har til dette samarbeidet vil jeg som leder jobbe for at Lillestrøm blir en av Norges ledende studentbyer. Videre er det med et mulig skifte i kommuneledelsen i Lillestrøm viktig å sikre kontinuiteten i dette arbeidet. Da jeg har vært med på hele prosjektet så langt, vil det derfor være naturlig at jeg kan stille opp som en kontinuitetsbærer for studentenes sak. Jeg vil da jobbe for at utdanningsinstitusjonene som flytter til Lillestrøm blir involvert i de politiske prosessene, og at studentene som bor og studerer i Lillestrøm blir hørt i utformingen av politikken som går utover deres studiehverdag.

Til slutt vil jeg poengtere at vi det siste året har tatt opp en rekke viktige saker som påvirker alle studentene i Oslo og Akershus. Dessverre ser vi at diskusjonene i disse sakene ikke når ut til flertallet av studentene. Jeg ønsker at alle studenter skal kunne engasjere seg i hva som tas opp i Velferdstinget, og hva Velferdstinget jobber med. For at det skal bli en realitet trenger vi et skifte, og en større satsning, i hvordan vi jobber for å nå ut til studentmassen. Det vil ta tid før vi ser resultatene av denne satsingen, men det som er sikkert er at vi aldri vil skape et høyere engasjement rundt Velferdstinget, og studentpolitikken i Oslo og Akershus som helhet, hvis vi ikke begynner å jobbe for det. Som leder vil jeg derfor i den neste perioden ha et stort fokus på å forbedre kommunikasjonen vi har til studentene.

Godt valg!

Pressebilde