Kandidatpresentasjon – Valg i Velferdstinget våren 2022

Hei! Mitt navn er Jon Aleksander, jeg er 23 år gammel og studerer fysikk ved universitet i Oslo.

Gjennom forskjellige styreverv i studentfrivilligheten har jeg fått møte mennesker i forskjellige livssituasjoner, med forskjellige verdier og med forskjellige erfaringer. Ved å lytte til og å diskutere med disse menneskene har jeg fått mange gode ideer til hvordan vi kan gjøre studentenes hverdag bedre. Disse ideene ønsker jeg nå ta med meg inn i studentpolitikken og stiller derfor til politikk- og medieansvarlig.

Over de siste par årene har jeg engasjert meg bredt innen studentkulturen. På samfunnets rolige vei tilbake til normalen har min hovedoppgave vært å tilby studentene steder å samles der de sammen kan knytte nettverk eller bare ha det gøy. Jeg har gjort mitt beste for å være en stemme som knytter studentenes sosiale miljøer og har kjempet for at alle skal kunne ha en sosial tilværelse å komme tilbake til.

Det er få ting som er like viktig som sosiale arenaer. Studietiden er mer enn bare pugging og et høyt koffeininntak. Studietiden er den delen av livet der man møter nye mennesker med helt andre bakgrunner og meninger enn ens egne. Jeg mener derfor at vi må verne om og satse enda mer på de sosiale tilbudene som er nære studenter og deres studiesteder. Idag kommer de aller fleste av disse tilbudene fra studenter selv, gjennom frivillighet og studentforeninger. I mine år som student har jeg opplevd et utrolig engasjement fra en rekke ildsjeler og har selv fått gi et bidrag til å bedre de sosiale mulighetene som studentene har.
Arbeidet lagt inn i dette har lært meg mye, blant annet at vilkårene for å drive frivillighet er langt fra det de kan være. Når nye og gamle studenter strømmer til må vi jobbe for å gjøre det enklere å være forening og jeg håper på tilliten til å få fortsette med dette arbeidet, nå i litt større skala.

Men tiden jeg har lagt inn i å tilby studenter arenaer å møtes har og gjort det åpenbart at dagens studenter trenger langt mer enn bare sosiale tilbud for å gjøre plass til de gode opplevelsene som gjør studietiden til det den burde være. Vi ser en studiestøtte som trass i årevis med nødskrik like fullt forblir uforandret, nå mens vi får kolossal økning i priser samtidig som bokostnadene for mange stiger til bristepunktet.
Det er klart at dersom studentene skal ha en god studietid må omstendighetene legges til rette for dem og det innebærer et godt velferdstilbud. Dette tilbudet er stort og mangfoldig, men for meg er de viktigste delene, helse da både fysisk og psykisk, økonomi, muligheten til å ha et godt sted å bo i nærheten av studiestedet og den sosiale kulturen på studiestedene.

Min motivasjon for å stille er ganske enkel, jeg bryr om studentene. Jeg har erfaring med å komme opp med konkrete løsninger for å styrke studentkulturen og har ved flere anledninger jobbet opp mot arbeidsutvalgene til Studentparlamentet ved UiO og Velferdstinget. I tillegg har jeg hatt jevnlig kommunikasjon med ledelsen ved Universitet i Oslo og har fått gjennomslag for flere tiltak som er med å styrke studentkulturen.

Jeg håper nå på tilliten til å få bruke mitt engasjement og motivasjon til å jobbe for et bedre velferdstilbud til studentene og at jeg kan få ta med meg mine erfaringer inn i Velferdstingets arbeidsutvalg.