Året 2020 ble ikke som planlagt og selv om SiO går gjennom tøffe tider er det veldig spennende å jobbe for studentene. Det har vært et krevende år med mange tøffe prioriteringer som permitteringer og stengte tjenester. Likevel skal SiO fortsatt være den viktigste tilbyderen av studentvelferd og det krever at vi fortsetter å utvikle tjenestene også i krisetid. Vi skal være en premissleverandør innen bærekraft og mangfold, derfor ønsker jeg å fortsette som styreleder ett år til.

Ved siden av styreledervervet har jeg jobbet med en masteroppgave innen samfunnsøkonomi og en bachelorgrad på deltid innen økonomi og administrasjon ved Oslomet. Dette gir meg evne til å tenke kritisk, men også strategisk når beslutninger skal tas. Vi må få mest mulig velferd ut av kronene studentene betaler inn til SiO.

Det tar tid å gjøre seg kjent i rollen og få utnyttet sitt potensiale. I løpet av det siste året har jeg vært med på å ta gode og samtidig noen tøffe beslutninger. Selv om det er svært trist å måtte permittere flere hundre ansatte, får jeg tilbakemelding fra de ansattes tillitsvalgte om at prosessene har vært gode. Skal studentmedvirkningen stå sterkt er vi avhengig av et godt samarbeid med institusjoner, ansatte og studentdemokratiene. Dette har vi lykkes med og jeg vil jobbe hardt for at samarbeidet videreføres.

Så er det naturlig å trekke frem at SiO skal ansette en ny administrerende direktør. Studentene er avhengig av gode ledere. Jeg ønsker derfor å legge ned betydelig med arbeid og ressurser for å sikre at vi ansetter en god leder. Dette krever en god og inkluderende prosess. Vi er avhengig av en direktør som vil jobbe for studentenes beste og trekker SiO inn i fremtiden, sammen med studentene. Arbeidsgiveransvaret veier tungt og jeg vil trekke frem at samarbeidet med administrasjonen har fungert meget godt.

Vi står overfor ferdigstilling av opp mot 500 boliger i Oslo og 300 i Lillestrøm. Samtidig skal vi etablere nye prosjekter og det kreves at vi staker ut en ny strategi. Skal vi satse på områder lenger utenfor sentrum eller skal vi holde fast ved å bygge i nærheten av campusene? Slike prioriteringer er viktig for å sikre en god boligstrategi, forankret hos studentene. Eksempelvis er Adamstuen, Marienlyst og nedre Blindern mulige prosjekter i fremtiden. Skal vi lykkes med disse prosjektene, er det viktig at SiO arbeider med tydelige krav til Oslo kommune og de involverte institusjonene. Jeg ønsker å bidra inn i disse prosessene.

Å være styreleder i SiO krever pågangsmot og omstillingsevne, for ingen dager er like. Jeg opplever at jeg har sikret gode prosesser opp mot Velferdstinget og jeg ønsker å fortsette på arbeidet vi har startet. Vi er på god vei, men har fortsatt en vei å gå. Jeg har fortsatt mye å bidra med og håper på fortsatt tillit til å lede styret et år til.