Vi skal velge en politisk rådgvier som skal sitte i en 35 %-stilling ut det sittende Velferdstingets funksjonstid. Her finner du en presentasjon av de som har stilt.


Axel Fjeldavli

Foto: Kjersti Sollund Hegsbro/Elevorganisasjonen

Axel Fjeldavli

21 år. Studerer Statsvitenskap på Universitetet i Oslo.

Jeg stiller til valg som politisk rådgiver fordi jeg ønsker bidra til at studentene selv skal få mer makt over egen velferd. Studentene vet selv best hvordan det er å være studenter, og gjennom studentsamskipnaden og Velferdstinget som organ har vi mulighet til å gjøre studiehverdagen bedre – på våre egne premisser. Det har jeg lyst til å være med på.

For meg handler studentvelferd om at det aldri skal være rammevilkårene som skal gjøre studietiden utfordrende. Da er det ikke bra nok når boligmangel og boligpriser gjør at studenter havner i boligklemma eller når studiefinansieringen skaper A- og B-studenter etter hvem som får penger hjemmefra eller har kapasitet til å jobbe på toppen av fulltidsstudier. Det er det motsatte av lik rett til utdanning.

Relevant Erfaring

Leder i Elevorganisasjonen 2012-2013
Politisk nestleder i Elevorganisasjonen 2011-2012
Leder i Elevorganisasjonen i Nordland 2010-2011
Organisatorisk nestleder i Elevorganisasjonen i Nordland 2009-2010
Fylkesstyremedlem i Elevorganisasjonen i Nordland 2009-2009
Medlem av Samarbeidsrådet for yrkesopplæringen 2012-2013
Styremedlem i Lånekassen 2011-2012
Elevrådsleder ved Bodin videregående skole 2009-2010


Hva gjør deg til en egnet kandidat for vervet?

Gode formuleringsevner skriftlig og muntlig. Liker å tro at jeg har evne til å løse komplekse problemstillinger raskt og se det store bildet i strategiske spørsmål. Spisskompetanse på lobby og mediearbeid gjennom to år med politisk påvirkningsarbeid på nasjonalt nivå. Relativt bredt nettverk blant journalister i riksmedia og ungdomspolitikken, på Stortinget, i Kunnskapsdepartementet og Lånekassen.


Hvilke utfordringer ser du for deg at du kan møte?

Å eventuelt skulle starte arbeidet som politisk rådgiver uten at det er særlig rom for skolering er en spennende utfordring. I de månedene vervet varer er stortingsvalget den klart viktigste politiske hendelsen, og det er kort tid mellom eventuell tiltredelse som politisk rådgiver og at det viktige arbeidet med regjeringserklæringen starter. Her må Velferdstinget være synlige og tydelige på hva som er de viktigste velferdspolitiske sakene for studentene i Oslo og Akershus – både i media og direkte i møte med den nye posisjonen og opposisjonen.

Studenter har en evig utfordring med å fremstå som en attraktiv interessegruppe, fordi mange har et feilaktig inntrykk av studentenes hverdag. Velferdstinget må sette en dagsorden som bidrar til å gi folk et bilde av studenthverdagen som stemmer med virkeligheten.

Som politisk rådgiver blir utfordringen å bidra til å skape en innpakning til budskapet om bedre studentvelferd som appellerer til studentene på grasrotnivå, politikerne på toppen – og alle imellom.