Frida Margareta Rasmussen – Medlem av kontrollkomiteen

Jeg har nå tilbrakt et år i studentpolitikken etter flere år i ungdomsorganisasjoner og det er en fellesnevner for aktiviteten i organisasjonene; vedtekter. Jeg er opptatt av at vedtektene er oppdaterte og følges. Vedtektene legger grunnlaget for hvordan organisasjonen operer og for hvordan prosesser skal gjennomføres. Det å sitte i kontrollkomiteen vil være et arbeid jeg tar svært alvorlig og vil ha stor respekt for da neglisjering av dette arbeidet kan få ganske store konsekvenser for organisasjonen i sin helhet. Videre har jeg snart sittet en hel periode som fast representant ved Studentparlamentet ved UiO og møtt på alle møter i VT etter nyttår som vara. Dette gjør at jeg har fått en innsikt i hvordan disse organisasjonene fungerer og har et sammenligningsgrunnlag, dette mener jeg kan komme godt med i dette arbeidet. Jeg mener også jeg er egnet til å være en del av kontrollkomiteen grunnet min interesse for vedtekter, min tidligere erfaring med vedtekter og gjennom organisasjonserfaringene jeg har. Jeg har en stor interesse for organisasjonskultur som jeg i aller høyeste grad mener vedtektene bidrar til å skape.


Det er to -2- resterende plasser til kontrollkomiteen.